vmbo 23 apr 2019

Leerlingen voor leerlingen op het Clusius Castricum

LEERLINGBEMIDDELING ALS MOTOR VOOR EEN VEILIG LEEFKLIMAAT

Het Clusius College hecht er veel waarde aan dat leerlingen zich veilig voelen op school. Daar zorgen docenten, mentoren, teamleiders, directie en het ondersteunend personeel met elkaar elke dag weer voor. Maar soms zijn er situaties waar leerlingen beter elkaar kunnen helpen. Daarvoor worden er bij het Clusius College Castricum leerlingbemiddelaars opgeleid op school. Het doel van leerlingbemiddeling is het begeleiden van een gesprek waarbij er tot een oplossing wordt gekomen.

Het gaat erom dat leerlingen leren zelf hun conflicten oplossen. Leerlingen begrijpen elkaar vaak beter dan volwassenen. Veel ruzies spelen zich af buiten het zicht van leraren. Leerlingen worden zo verantwoordelijk voor een prettig en veilig schoolklimaat. Het is goed voor het zelfvertrouwen en sociale vaardigheden van leerlingen. De bemiddelaars zijn getrainde leerlingen. Ze kiezen geen partij en geven geen mening.  Ze helpen de leerlingen met ruzie bij het zoeken naar een oplossing volgens een vast stappenplan.

De motivatie van leerlingen die zijn opgeleid tot leerlingbemiddelaar is divers:

  • ​Het is voor iedereen belangrijk dat ze zich fijn voelen op school.
  • Iedereen moet het naar zijn zin hebben op school.
  • Ik vind het leuk om met kinderen om te gaan.
  • Ik vind dat iedereen een leuke schooltijd moet hebben en wil kinderen helpen als dat niet zo is.
  • Ik vind het belangrijk dat kinderen elkaar kunnen helpen, zonder dat er leraren aan te pas komen.
  • Als leerling snap je vaak beter de problematiek van andere leerlingen dan docenten. Dit omdat je in dezelfde leeftijdscategorie.

Een grote groep leerlingen staat weer klaar op het Clusius College Castricum om te helpen kleine onderlinge conflicten op te lossen. Het is een van de middelen die de school inzet om een fijn schoolklimaat te creëren voor de leerlingen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Veerle Veltman die de pr verzorgt van het Clusius College Castricum.