vmbo 17 okt 2019

Heeft het Clusius Heerhugowaard de duurzaamste docent van 2019?

Dat wordt begin november bekend gemaakt door de duurzame PABO, onderdeel van coöperatie Leren voor Morgen. In deze coöperatie zijn diverse partijen verenigd die zich inzetten voor duurzaamheid in het onderwijs.

André de Hamer, programmamanager Duurzame PABO, was voor de website van het initiatief op zoek naar koplopers van duurzaamheid in het voortgezet onderwijs. Zo kwam hij, via Eco-Schools, bij Moon Zijp. Moon is naast docent nask en techniek ook duurzaamheidscoördinator en Coach van Team Green Painters (TGP) bij Clusius College Heerhugowaard.

Opvallend vond André de Hamer de succesvolle en indrukwekkende duurzaamheidsmissie van het Clusius in Heerhugowaard. Het interview met Moon (hieronder te lezen), vond hij zo inspirerend dat hij Moon direct heeft aangedragen als potentiële duurzame docent 2019.

Duurzame Docent - Moon Zijp (Clusius College in Heerhugowaard)

Moon is aangemeld door Duurzame PABO als Duurzame Docent omdat zij als coördinator duurzame ontwikkeling de trekker is van de succesvolle en indrukwekkende duurzaamheidsmissie van het Clusius College in Heerhugowaard. Duurzaamheid is verweven in het onderwijs en de organisatie van de school. Van Gezonde School Kantine tot excursies ‘hoe ga je om met droogte’ in samenwerking met landbouwbedrijven in de omgeving. Niet voor niets heeft de school al voor de derde keer de Groene Vlag ontvangen als Ecoschool.  

Moon vertelt: “Fatalistische denkbeelden gaan niet helpen, dan sla je leerlingen neer. Maar als je ze stimuleert om oplossingsgericht te denken, dan ontstaan de mooiste dingen. Daarbij helpt een groep leerlingen die zich 'Team Green Painters' noemt. Zij zitten vol ideeën, die ze vervolgens ook uitvoeren. De Team Green Painters vragen door, bijvoorbeeld of docenten meer aandacht aan duurzaamheid willen besteden tijdens hun lessen. Dat gebeurt dan ook. Er gebeurt zo ontzettend veel op school, dat ik voortdurend bezig blijf met inventariseren”.

Een mooi praktisch voorbeeld tot slot. Moon: “We sparen op school plastic doppen voor Bultersmekke, een organisatie voor aanschaf en training van hulphonden – en helpen bovendien mee aan de recycling van plastic en het verminderen van de afvalberg. In januari komt Jan Boerhoop op school met zijn hulphond. Dan horen de kinderen uit de eerste hand waarvoor we dit met z’n allen doen en zo als school kunnen zorgen voor een geleidehond voor iemand die dat zelf niet kan betalen. Duurzaamheid is ook: Zorgen voor elkaar!”

Bron: https://www.lerenvoormorgen.org/wat-we-doen/duurzame-docent/voortgezet-onderwijs-2019/duurzame-docent-moon-zijp-clusius-college-in-heerhugowaard