vmbo 15 feb 2016

'Dure woorden zijn niet altijd de beste'

"Integratie van jonge asielzoekers is voor jullie heel logisch. Het gaat jullie er niet om of je iets voor deze groep gaat doen maar hoe je het gaat doen."

In een tjokvolle raadszaal kwam donderdag de jongerenraad bijeen om met elkaar te spreken over twee onderwerpen: is een vuurwerkverbod mogelijk en hoe vangen we jongere asielzoekers op. De onderwerpen waren door de jongeren zelf aangedragen.

Het Clusius College, het Huygens College, Han Fortmann (met twee fracties) en Parlan en de Jeugd & Jongerenraad hadden hun beste sprekers afgevaardigd. Het leverde een mooie aanblik op: strakgestropdaste jongemannen, hooggehakte jongedames maar ook een houthakkershemd en een hoodie gingen stevig met elkaar in discussie. Er werd geïnterrumpeerd, er werd energiek over moties gedebatteerd en er volgde zelfs tot tweemaal toe een schorsing. De mooiste uitspraak volgde toen de afgevaardigde van Han Fortmann opnieuw repte over ’immateriële preventie’. "Dure woorden zijn niet altijd de beste’’, meende men in de hoek van het Huygens.

Wat vooral mooi was, dat in het debat over de opvang van jongere asielzoekers de ene na de andere fractie positieve voorstellen op tafel legde. Het Huygens College meende dat de jongeren uit het azc wel gebruik konden maken van de faciliteiten van de school, Parlan vond dat er bij hen ook voldoende ruimte was voor azc’ers en vanuit Han Fortmann was men al eens op bezoek geweest in het azc. Bij het Clusius College liepen al jonge asielzoekers rond en, liet de afgevaardigde weten, ’we kunnen erg lachen met elkaar, met behulp van handen en voeten kun je elkaar best goed begrijpen’. Er komen al snel diverse sporttoernooien aan, tot vreugde van een groepje in de zaal aanwezige asielzoekers.

Het grootste compliment kregen de leden van de jongerengemeenteraad aan het slot van de avond van de juryvoorzitter, wethouder Gido Oude Kotte. ,,Integratie van jonge asielzoekers is voor jullie heel logisch. Het gaat jullie er niet om of je iets voor deze groep gaat doen maar hoe je het gaat doen.’’

Wethouder Caroline van Diemen constateerde bij de beantwoording van de vragen blijmoedig dat ze vanuit de jongerenraad geen enkele wanklank over de asielzoekers gehoord had. "Ik vind dat een groot compliment.’’ Dat vond men op de publieke tribune ook, getuige het daverende applaus.

Aan het slot werd Parlan uitgeroepen tot de beste fractie, Roos van der Togt van het Huygens werd uitgeroepen tot de beste debater. 

Bron: NHD, 15-02-2016