vmbo 30 nov 2016

Drone-idee wint innovatieprijs Clusius College

Goed onderwijs sluit aan op de laatste ontwikkelingen. Voor die uitdaging staat ook het groene onderwijs. Zij stomen jongeren klaar voor de meest innovatieve van alle sectoren. Daarom buigen vmbo-docenten van het Clusius College zich over de vraag hoe ze hun leerlingen kennis kunnen laten maken met meest moderne agrarische technieken.

De innovaties in de groene sector gaan als een speer. Het is dus de taak van het groene onderwijs om jongeren goed voor te bereiden op de dag van morgen. Omdat in het wettelijk verplichte vmbo-programma de techniek er bekaaid vanaf komt, riep het College van Bestuur van het AOC al zijn vmbo-docenten op om te beschrijven op welke manier zij hun tweedejaars leerlingen willen meenemen in de wereld van moderne agrarische techniek.

Moderne techniek, ondergeschoven kind
Het winnende idee bleek dat van Yrina Res, docente van het keuzevak ‘Groei en Oogst’ op de vestiging Castricum. In haar vak maken de leerlingen al globaal kennis met moderne technieken. Desondanks vindt de docente dat hedendaagse techniek te weinig terug komt in het algehele onderwijsprogramma. Daarom stuurde ze een idee in voor een drone-programma. Deze steeds belangrijker wordende machines worden in Res’ plan in het volledige lesprogramma opgenomen. Niet zomaar een bezoekje aan een expert dus. Nee. Van het zelf leren programmeren tot ermee vliegen en ontdekken hoe de techniek erachter kan worden ingezet in de agrarische sector.

Het plan van Res werd beloond om de doordachte wijze waarop zij de techniek in het lesprogramma wil verwerken. Ook waardeerde de jury het dat de docente gedacht heeft aan een vervolg in andere vakken en leerjaren. De docente zelf is erg blij met de aandacht die er is voor vernieuwing van het techniekonderwijs. Ze zal zich de komende periode dan ook (samen met haar collega’s) focussen op het verder uitwerken van haar plan. De ambitie is dat het drone-programma volgend schooljaar van start gaat.