clusius 28 nov 2019

Composters in Schagen

Bij het Clusius College in Schagen zijn 2 composters geplaatst.

Zo dragen we een steentje bij aan onze groene school

Deze composters kwamen als bouwpakket aan.
Een groep van Groenstart heeft een composter in elkaar gezet en twee 4e jaars leerlingen hebben de 2e in elkaar gezet.
Er staan nu twee composters op het dierenpleintje schuin tegenover de hoofdingang.

De composters zijn gefabriceerd in Zweden. Het zijn de zogenaamde Jora-composters type JK270 en zijn geleverd door het bedrijf Eco-style uit Heerhugowaard.

Wat gaan wij doen met de composters?

Wij gaan de composters in samenwerking met collega’s en leerlingen vullen met het volgende;

  • Het organisch afval vanuit school (denk aan koffieprut, fruitafval e.d. uit de lerarenkamer, groenrest-producten vanuit de kantine en de groenresten van afdeling voeding).
  • Stro, zaagsel vermengd met uitwerpselen van afdeling dier.
  • Blad, onkruiden en groenafval van de tuin.

Het educatieve aspect van de composters

  • Het maken van nieuwe lesbrieven voor de leerlingen. Beginnend in klas 1 en 2.
  • De leerlingen en collega’s bewust maken van de kringloop van organisch materiaal, van plantaardig- en of dierlijkmateriaal dat omgezet kan worden in compost/humus (zwarte aarde).
  • Temperatuurontwikkeling (veroorzaakt door bacteriën en schimmels) die de snelheid van het omzetten bepaald. Dit kan weer worden gemeten met een infrarode-thermometer.
  • Het verzamelen en het vullen van de compartimenten van de composter met organisch afval

Omzettingproces dag 5. Temperatuur loopt al op tot 49°C. Als het compartiment vol is en niet meer wordt bijgevuld, zal de omzetting in zwarte aarde 6 weken in beslag nemen. Dit wordt ook bespoedigd door de beluchtingsgaten die aan de zijkant van het apparaat zijn te zien. Elke dag moet de trommel een paar keer gedraaid worden voor het optimale effect.