vmbo 23 jan 2020

Clusius College Schagen aan de slag met toekomstvisie

Hoe zien jullie je toekomstige leefomgeving? Met deze cruciale vraag begon projectleider Marjolijn van Erkelens de bijeenkomst in het Clusius College Schagen over de toekomstvisie van de gemeente Schagen. 25 derdeklassers (GL/TL) luisteren aandachtig.

Na een duidelijke uitleg gaan de leerlingen in groepjes fanatiek aan de slag. Het is de bedoeling dat de groepjes de thema’s uitwerken op een groot vel papier en vervolgens door middel van een pitch presenteren aan de rest van de klas. 

De wildste ideeën komen langs. Een nieuwe kerncentrale bij Petten, veel collectieve sportvoorzieningen, toepassing van nieuwe brandstoffen en mooie, ruime woonwijken.  

“En dan gaat de bel. Een super initiatief van de gemeente Schagen dat bovendien op deze manier het vooroordeel weghaalt dat de politiek en de ambtenaren de dienst uitmaken zonder naar de burger te luisteren. Laat staan naar de schooljeugd”, stelt Frank Oudmaijer van het Clusius.

Bron: Noordkop Centraal