16 jun 2021

Clusius College Purmerend samen met de Bibliotheek op de bres voor leesplezier

Het Clusius College Purmerend en Bibliotheek Waterland gaan met ingang van het schooljaar 2021-2022 een samenwerking aan voor een dBos(de Bibliotheek op school). Hiermee is onze vestiging de eerste voortgezet onderwijs instelling in Purmerend die een dergelijke overeenkomst aangaat met de Bibliotheek.

Voor scholen is het stimuleren tot lezen een belangrijke taak maar zij staan daar niet alleen in. Zowel de Bibliotheek en het onderwijs hebben de maatschappelijke taak om de onderwijs- en ontwikkelingskansen van jongeren in hun werkgebied te versterken. De Bibliotheek heeft een aanpak ontwikkeld voor leesbevordering en mediawijsheid onder de naam ‘Bibliotheek op school’ (dBos). 


Op maandag 14 juni om 15.30 uur is de samenwerkingsovereenkomst Bibliotheek op school getekend door Norbert van Halderen (directeur-bestuurder Bibliotheek Waterland) en Kees Schilder (vestigingsdirecteur Clusius College Purmerend).

Het leesoffensief

De leesvaardigheid én het leesplezier van 15-jarigen zijn de afgelopen jaren gedaald, zo blijkt uit onderwijsonderzoek PISA. Nederlandse leerlingen behoren tot de minst gemotiveerde lezers wereldwijd, en scoren niet langer boven het internationale gemiddelde op leesvaardigheid. Deze gegevens passen in een brede maatschappelijke trend van ontlezing. Een geïntegreerde aanpak voor het leesonderwijs, waarin leesmotivatie en leesvaardigheid hand in hand gaan, kan het tij helpen keren. Zo scoort 24% van de 15 jarigen onvoldoende op leesvaardigheid. Daarom heeft de overheid opgeroepen tot een Leesoffensief (www.tijdvooreenleesoffensief.nl) met als doel laaggeletterdheid te voorkomen.

Inzetten op Leesplezier

De samenwerking van de Bibliotheek en het Clusius College steekt in op het ontwikkelen van een stimulerende leesomgeving op de school. Met ondersteuning van de Bibliotheek stelt onze vestiging in Purmerend jaarlijks een plan op waarin visie, doelen, werkplan en jaarprogramma met betrekking tot lezen (en mediawijsheid) zijn vastgelegd.  Een leesconsulent van Bibliotheek Waterland zal het docententeam ondersteunen met deskundigheidsbevordering op het gebied van leesmotivatie en leesplezier. Er worden activiteiten georganiseerd met leerlingen op het gebied van leesplezier en leesbevordering en er wordt ingezet op vrij lezen.