vmbo 25 apr 2016

Clusius College Castricum werkt samen met Hartstichting aan reanimatieonderwijs.

Het Clusius College Castricum gaat structureel reanimatieonderwijs geven aan haar leerlingen. De school heeft hiertoe een 3-jarige samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Hartstichting. Scholen die erkend reanimatieonderwijs geven, zijn te herkennen aan een gevelbord bij de ingang. Het Clusius College Castricum heeft dit bord uit naam van de directeur van de Hartstichting ontvangen.

De leerlingen leren via ‘de 6-Minutenles’, het lesprogramma van de Hartstichting, hoe ze borstcompressies kunnen toepassen, mond-op-mondbeademing kunnen geven en een AED kunnen gebruiken. Deze cursus is gecertificeerd door de Nederlandse Reanimatie Raad. De Hartstichting investeert in deze opleiding van leerkrachten. De reanimatielessen worden gegeven door de eigen leerkrachten van het Clusius College Castricum]. Zij hebben een cursus tot reanimatie-instructeur gevolgd.

Feiten en cijfers

Het project op de scholen is erg belangrijk omdat er elke week 300 mensen een hartstilstand krijgen buiten het ziekenhuis. Door binnen de eerste 6 minuten 112 te bellen, te reanimeren én te defibrilleren, vergroot je de overlevingskans van het slachtoffer aanzienlijk. Jaarlijks kunnen er zo circa 2.500 extra levens worden gered. Om dit mogelijk te maken, zijn méér mensen nodig die kunnen reanimeren.

Reanimeren kun je leren!

Reanimeren is niet moeilijk. Onderzoek wijst uit dat iemand van 13 à 14 jaar (vanaf het 2e leerjaar of hoger van het voortgezet onderwijs) fysiek sterk genoeg is om goede borstcompressies te geven. De 6-Minutenles is door de Hartstichting speciaal ontwikkeld voor jongeren en geschikt gemaakt voor digiborden. Leerkrachten van het Clusius verzorgen deze lessen zelf.