vmbo 18 jan 2016

Clusius College Castricum voor vierde keer excellent

Er was een groot onderzoek voor nodig; Aangeleverde gegevens van school en inspectierapporten werden doorgespit en personeel en leerlingen werden ondervraagd. Maar het resultaat mag er zijn: vanaf vandaag mag de beroepsgerichte leerweg van het Clusius College in Castricum zichzelf excellent noemen.

Jury: “Het Clusius College Castricum is wederom een school van hoog niveau!”

Patricia Bleeker mocht tijdens een feestelijke bijeenkomst in de middagpauze het vierde predicaat Exellente School voor het Clusius College Castricum in ontvangst nemen. Al sinds 2012 is het de locatie Castricum in het bezit van het predicaat, dat geldt als Michelinster binnen het onderwijs. Het uitgereikte exemplaar heeft betrekking op de beroepsgerichte leerweg* (bb), en geldt voor de komende drie jaar. De jury heeft haar oordeel gebaseerd op aangeleverde gegevens van de school, gevolgd door een bezoek waarbij alle betrokken groepen (leerlingen, docenten en ondersteunend personeel) en inspectierapporten zijn bekeken.

Welbevinden leerlingen van groot belang voor de school

De jury concludeerde dat het Clusius College Castricum het welbevinden en de ontwikkeling van de leerling bijzonder belangrijk vindt. 50% van de basisleerlingen verlaat het Clusius College Castricum met een hoger diploma dan het advies van de basisschool. Bevordering van het zelfvertrouwen van de leerling en het bieden van kansen middels doorstromen naar een hoger niveau, staan bij het Clusius College Castricum dan ook hoog in het vaandel.

Uit gesprekken met leerlingen blijkt dat ze het krijgen van deze kansen ook echt concreet ervaren. Zoals een leerling het verwoordt: “Ik wilde een niveau hoger komen en daar heeft de school mij erg bij geholpen”.
Er is binnen het Clusius nauwelijks afstroom uit het VMBO-bb en er is relatief veel opstroom naar hogere niveaus binnen de normale opleidingsduur. Ook zij de examenresultaten bovengemiddeld.
Daarnaast heeft het Clusius College Castricum bovengemiddeld veel lwoo-leerlingen, leerlingen die extra aandacht en zorg nodig hebben. Deze leerlingen tonen zich actief betrokken, zelfstandig en trots. Een kwetsbare groep leert op het Clusius College Castricum stevig in de schoenen te staan, is het oordeel van de jury.

Leerlingen zeer positief

Natuurlijk zijn er door de juryleden ook veel leerlingen gehoord. Ze heeft de schoollessen bezocht en leerlingen gesproken. In het rapport komt naar voren dat de leerlingen de extra hulp op het gebied van dyslexieproblematiek roemen en dat ze de opzet van de toetsen op school duidelijk vinden. Ook het programma voor loopbaanondersteuning (LOB) wordt door de leerlingen erg gewaardeerd. Verder scoort ook de aandacht voor huiswerkbegeleiding bij achterblijvende vakken goed. De leerlingenraad is bekend bij de leerlingen en functioneert  goed. Zij hebben het gevoel dat zij echt mee kunnen praten over bepaalde beleidszaken op het Clusius Castricum.


Veel uitdaging

Het is de jury opgevallen dat de leerlingen opvallend goed hun eigen ontwikkeling en de betekenis van de school voor hun ontwikkeling onder woorden kunnen brengen. Volgens een leerling word je op het Clusius Castricum uitgedaagd het beste uit jezelf naar boven te halen. Een andere leerling vertelde de jury dat: “de school ervoor zorgt dat je niet blijft stilstaan.” Een mooier compliment kun je als school niet krijgen.

De conclusie van de jury was dan ook: “Het Clusius College Castricum is wederom een school van hoog niveau!”.