vmbo 24 mrt 2020

Centrale Examens vmbo vervallen, schoolexamens gaan vooralsnog wel door

Dinsdag 24 maart is bekend geworden dat de Centrale Examens in het vmbo dit jaar niet doorgaan. De schoolexamens die nog moesten worden afgenomen gaan vooralsnog wel door. Wanneer en hoe de schoolexamens plaatsvinden wordt nu per vak bekeken.

  • Het centraal examen komt dit schooljaar te vervallen.
  • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
  • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
  • Scholen wordt opgeroepen in lijn met de nieuwe maatregelen de schoolexamens zo veel mogelijk op afstand te doen. Waar nodig hebben scholen de ruimte om hun Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen om dit te realiseren.
  • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
  • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.

Kijk voor meer informatie: rijksoverheid.nl