mbo 29 jun 2021

Werk in de tuinbouwsector gevarieerd en uitdagend: artikel met Elaine Vlaming Kroon, BPV-begeleider Clusius Hoorn,

Hoe staat het met het imago van de agrarische sector als (toekomstig) werkgever? Wat zijn de baankansen en vooral, wat is het toekomstige perspectief? Bekend is dat er maatschappelijke en politieke druk wordt uitgeoefend op de wijze waarop de sector opereert, maar hoe bekend zijn we eigenlijk met de uitdagingen?(Artikel en foto's afkomstig van rodi.nl.)

Hoe staat het met het imago van de agrarische sector als (toekomstig) werkgever? Wat zijn de baankansen en vooral, wat is het toekomstige perspectief? Bekend is dat er maatschappelijke en politieke druk wordt uitgeoefend op de wijze waarop de sector opereert, maar hoe bekend zijn we eigenlijk met de uitdagingen?

Eerst maar even de vooroordelen wegnemen. Aan het woord Elaine Vlaming Kroon, BPV-begeleider bij het Clusius College in Hoorn. Haar werk bestaat onder meer uit werven van studenten en koppelen van stagiaires aan praktijkleerbedrijven. “Het is een strijd tegen verkeerde beeldvorming. Jongeren kennen vaak alleen het vakantiewerk, veelal eentonig werk voor ongeschoolden. Gezellig, maar toch. Ouders nemen dat over. Alsof het alleen bestaat uit hardwerken en het krijgen van vieze handen.’’
Zo is het volgens haar allerminst. “Als ik op stagebedrijven kom, zie ik daar afgestudeerden in leidinggevende posities. Of ex-studenten die nu specialist gewasbescherming zijn, schuurbaas of teamleider. Er zijn misschien minder agrarische bedrijven, maar ze worden al groter en staan te schreeuwen om personeel dat wil doorgroeien.’’

Wereldleider

Volgens Vlaming wordt vergeten dat Nederland wereldleider is in de zaadveredeling, in pootaardappelen, bloembollen en zelfs in meerdere voedingsgewassen. ‘’Juist in een tijd waarin bedrijven en teeltsystemen onder druk staan, stapelen de uitdagingen zich op.’’ Vlaming verwijst naar projecten, waarin ook de school investeert, met als doel de afhankelijkheid van chemie te verminderen, bodembeheer te verbeteren en nieuwe rassen te ontwikkelen. Tijdens excursies worden innoverende bedrijven bezocht. “Zijn studenten eenmaal binnen, dan worden hun ogen wel geopend’’, zo leest zij af uit hun enthousiasme. De BPV-begeleider geeft toe dat voor een bepaald soort functies alleen hoger opgeleiden worden aangenomen en in de veredeling zelfs universitair geschoolden. “Dat is alleen maar mooi; je hoeft niet uit deze regio te vertrekken voor een uitdagende baan bij een goede werkgever. Bovendien, wij bieden ook doorstroomtrajecten aan.’’

100% baangarantie

Is het in veel sectoren zoeken naar stageplekken in de land- en tuinbouw? Dat is allerminst het geval. Hier gaat dan niet om het uitvoeren van simpele klussen, al moeten die natuurlijk ook worden gedaan, de leerbedrijven van het Clusius College zoeken personeel met potentie. “’Een reden om een stagiair op te leiden, is dat hij of zij na de studie in het bedrijf komt werken. Een andere reden is dat bedrijven toegang wil tot het netwerk van zo’n student. Ook via, via worden zo banen ingevuld. Veel vacatures worden gepubliceerd, maar dit zijn de stille vacatures.’’ Dat er vraag is naar afgestudeerden is natuurlijk leuk voor de jongeren. Ze worden goed begeleid en krijgen de kans om mee te gaan naar studieclubs, open dagen en meer. Er zijn ook bedrijven die een traineeship aanbieden waarin de student zich verder ontwikkelt. Volgens Vlaming is de baangarantie dus 100%.

Loonwerkers en monteurs

Aanmeldingen voor de opleiding Plantenteelt en Veeteelt zijn al jaren vrij stabiel. De opleiding van loonwerkers en monteurs zit in de lift. Niet vreemd want grote akkerbouw-, bollen- en vollegrondsgroentebedrijven laten werkzaamheden door loonwerkers uitvoeren. “Veel jongeren vinden het machtig om op een grote machine te zitten. Ook dit werk wordt door toenemende technologie, denk aan GPS-systemen en robotisering, steeds interessanter’’, besluit Vlaming.