mbo 10 jun 2020

Studenten Clusius College geven school en opleiding een dikke voldoende

Afgelopen week zijn de landelijke resultaten van de JOB-Monitor gepresenteerd. In dit 2-jaarlijkse onderzoek geven mbo-studenten hun beoordeling over verschillende thema’s van hun opleiding en school. Meer dan de helft van de Clusius-studenten heeft deelgenomen aan dit onderzoek. De waardering van onze school komt uit op een 6,6, dit is een tiende hoger dan het landelijk gemiddelde. De opleidingen worden gewaardeerd met een 6,7.

De drie mbo-directeuren zijn tevreden met de uitkomsten. “Het is mooi om te zien dat onze studenten zich zo prettig voelen in en rondom school. Een plezierige leeromgeving, dat is ook waar we als organisatie voor staan,” aldus de drie heren. Naast het item Sfeer en Veiligheid wordt ook de begeleiding van stages hoger gewaardeerd door onze studenten dan het landelijke gemiddelde. Studenten zijn enthousiast over datgene wat ze in de praktijk leren. Ondanks deze waardering zien studenten graag een verbetering met betrekking tot de vindbaarheid van de opleidingsinformatie. Het Clusius College is zich hiervan bewust en is dan ook bezig met het verbeteren van zijn intranet. De JOB-monitor 2020 is anders van onderzoek-opzet dan voorgaande jaren waardoor de resultaten zich niet laten vergelijken met voorgaande jaren.