mbo 25 jan 2021

Samenwerking Bibliotheek Kennemerwaard en Clusius

Samenwerking Bibliotheek Kennemerwaard en Clusius ter bevordering van leesplezier en studieresultaten.

Bibliotheek Kennemerwaard en het Clusius College Alkmaar gaan de samenwerking aan. Met de bibliotheek op School MBO (dbos) willen Clusius en bibliotheek jongeren stimuleren om meer te lezen, op school én thuis. De Stichting Kunst van het Lezen heeft hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld. Een op de school aanwezige leesconsulent van de bibliotheek stimuleert met behulp van aantrekkelijke boeken en aansprekende projecten het leesplezier van de studenten. Docenten krijgen deskundigheidsbevordering hoe ze leesmotivatie en leesplezier bij studenten kunnen vergroten. Dit resulteert in een positief effect op hun schoolresultaten op het gebied van lees- en taalvaardigheid en informatie- en mediavaardigheden.

Vandaag, maandag 25 januari, is een samenwerkingsovereenkomst tussen het Clusius College en Bibliotheek Kennemerwaard ondertekend door Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) en Wim van Reenen (vestigingsdirecteur Clusius College Alkmaar). Binnenkort start het project voor de studenten. Er worden diverse activiteiten georganiseerd en er wordt ingezet op vrij lezen. De studenten worden actief betrokken bij het samenstellen van een collectie boeken en tijdschriften die aansluit bij hun interesses.

Personen op de foto, van links naar rechts: Staand: Marjan van Velzen (Docent Nederlands) en Monique Spijkers (leesconsulent Bibliotheek Kennemerwaard). Zittend: Erna Winters (directeur Bibliotheek Kennemerwaard) en Wim van Reenen (Vestigingsdirecteur Clusius College Alkmaar).