mbo 15 apr 2022

Plantenteelt-studenten Clusius bezoeken Science Park UVA

Evenals vorig jaar bezochten tweedejaars studenten Plantenteelt van het Clusius College de Universiteit van Amsterdam op het Science Park om te ervaren hoe er onderzoek wordt gedaan op de universiteit. De groep was dit keer dubbel zo groot. 16 studenten werden rondgeleid door de kassen en verschillende laboratoria, leerden, gingen in gesprek over het ‘Duurzame bloemkool’ project en onderzochten bodemmonsters op pH en wormen.

Een week eerder bezochten de Clusius studenten binnen het programma Biodivers Perspectief (natuurinclusief leren) het bedrijf van bloemkoolteler Pé Slagter, waar ze in een praktijkles profielkuilen hebben gegraven en geanalyseerd. Percelen van het bedrijf van Slagter maken ook onderdeel uit van het ‘Duurzame bloemkool’ project dat wordt uitgevoerd door onderzoekers van de UvA, dus een mooie kans om de twee met elkaar te verbinden.

Het was weer een mooie en bijzondere dag, waarbij praktijk en wetenschap samen kwamen!

In het project ‘Duurzame bloemkool’ onderzoeken we wat het meerjarige effect van het niet onderwerken van strorijke stalmest op de bodemkwaliteit, nutriëntenemissie en bovengrondse biodiversiteit in de akkerbouw op kleibodem is. In de periode 2020-2023 worden de fysische, chemische en biologische bodemeigenschappen gemeten.Lees ook de eerdere artikelen over het project duurzame bloemkool:
Studenten plantenteelt voor project 'Duurzame Bloemkool' op excursie in lab UVA
Nieuwe rapportage project Duurzame Bloemkool