mbo 10 nov 2020

Oud-Clusius leerling Dennis Smit valt in de prijzen

Oud-Clusius leerling melkveehouder Dennis Smit is winnaar geworden van de Gouden Grutto Pul 2020, een aanmoedigingsprijs van de Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Water Land en Dijken.

Een prijs die hij krijgt voor het weidebeheer ten behoeve van de weidevogels en biodiversiteit en de koeien. Dennis Smit uit Ursem is leerling geweest bij Clusius Veehouderij en is nu BPV praktijkopleider op zijn bedrijf in de Mijzenpolder.

Duurzaam natuurbeheer

De vrijwilligersraad van Water Land & Dijken zet elk jaar één agrariër in het zonnetje. Dat is de boer, die zich dat jaar heeft onderscheiden in duurzaam natuurbeheer op zijn bedrijf en dat in goede samenwerking met de vrijwilligers doet. Dat betekent meestal dat hij zich buitengewoon heeft ingespannen voor de weidevogels en voor andere natuurwaarden op het bedrijf.

Melkopbrengst èn weidevogels

We zijn trots op onze oud-leerling uit Ursem; hij laat zien dat resultaten in melkopbrengst en weidevogels (biodiversiteit) samengaan. Hij werkt met plezier en trots wat goed te zien is in dit filmpje. Dennis ontvangt regelmatig prijzen voor 100000 liter koe, vanuit CONO-Beemsterkaas en nu deze prijs vanuit de agrarische natuurvereniging. 

Voorbeeld voor jonge toekomstige boeren

Dennis is met zijn melkveehouderij een voorbeeld voor jonge toekomstige boeren. Een manier hoe je met plezier kunt boeren, je brood kunt verdienen en een positieve bijdrage kan leveren aan de natuur en landschap. Het raakt meerdere vakrichtingen van het Clusius College: veehouderij, dierhouderij, tuin-park-landschap, voeding (zuivel) en natuur en recreatie. En voor iedereen als burger en consument.