mbo 04 nov 2016

ORUN-diploma paardensport bij mbo-diploma

Studenten paardensport en –houderij, die hun opleiding volgen bij het Clusius College of een ander AOC, kunnen nu ook het ORUN-diploma krijgen bij hun mbo-diploma. Dit hebben de AOC Raad en de Sectorraad Paarden met elkaar afgesproken. Op donderdag 3 november ondertekenden zij hiervoor een convenant.

Eerder al waren de hippische exameneisen van beide diploma’s op elkaar afgestemd. Nu is tevens afgesproken dat voor de examens voor de opleidingen paardensport- en houderij gebruik gemaakt kan worden gemaakt van een landelijke ORUN-AOC poule van beoordelaars. Zij worden aangesteld door de ORUN en nemen de examens af. Hiermee worden de afgenomen examens ORUN-waardig en verkrijgt de leerling bovenop het mbo-diploma ook het ORUN-diploma.

ORUN staat voor ‘Stichting Opleiding Ruiter Unie Nederland’ en verzorgt namens de KNHS instructeursopleidingen in de paardensport.

De gemaakte afspraken in dit convenant leveren meer eenduidigheid, transparantie en kwaliteit op. Op deze wijze zorgt de branche samen met het onderwijs voor optimale transparantie over de waarde en inhoud van het diploma.