mbo 19 dec 2016

Noord-Holland Noord biedt goede kansen voor mbo-ers

De baanperspectieven per mbo-niveau in de regio Noord-Holland Noord prognose 2017-2020 zijn gunstig (bron: SBB).

De regio biedt ruim voldoende of goede kans op werk voor studenten die beginnen met de opleiding en deze afronden binnen de normale studieduur.

Voor de volgende groen gerelateerde beroepen geldt dat het werkveld, bij wijze van spreken, om ze zit te springen:
- Allround medewerker versindustrie (niveau 3)
- Procesoperator B (niveau 3)
- Vakexpert teelt en groene technologie (niveau 4)

Ook het aantal leerbanen voor mbo-studenten is sterk toegenomen. De sector waar onze opleidingen onder vallen ‘Voedsel, groen en gastvrijheid’ is samen met de sector Techniek en gebouwde omgeving de sector waar het aantal plaatsen het sterkst heeft toegenomen.

In de nieuwste editie van Basiscijfers Jeugd december 2016 van het SBB kun je meer lezen over de arbeidsmarkt, het onderwijs en stages en leerbanen in de regio Noord-Holland Noord.