mbo 25 jun 2018

Nieuwe examencommissie mbo Clusius College

Het Clusius College gaat met ingang van het schooljaar 2018-2019 over op één nieuwe onafhankelijke examencommissie voor het mbo.

Het Clusius College gaat met ingang van het schooljaar 2018-2019 over op één nieuwe onafhankelijke examencommissie voor het mbo. De huidige centrale- en vestigingsexamencommissies worden per 1 augustus 2018 opgeheven. De commissie is breed samengesteld en heeft een onafhankelijke voorzitter, een secretaris, twee leden uit het beroepenveld en drie leden uit de onderwijsorganisatie. 

Waarom een nieuwe examencommissie? 
Studenten hebben recht op een diploma dat echte waarde heeft. Daarnaast moet het bedrijfsleven en de maatschappij kunnen vertrouwen op de afgifte van een diploma dat de waarde heeft die het diploma dient te hebben. De examencommissie heeft de taak deze waarde te borgen en de kwaliteit van het exameninstrumentarium, de examinatoren en de processen rondom examens en diplomering te bewaken. “Met de vernieuwde opzet volgen we de wetgeving en versterken we de onafhankelijke positie van de examencommissie.” Aldus secretaris Cor Kooi.

Wat doet de examencommissie
De examencommissie onderzoekt (o.a. door audits) de inhoud van- en de wijze waarop de examens worden samengesteld en afgenomen. De resultaten van haar onderzoek worden in een examenverslag gerapporteerd aan de opdrachtgever: het college van bestuur. De examens worden op deugdelijkheid gecontroleerd en vastgesteld, faciliteiten en vrijstellingen worden toegekend, naleving van exameninstructies en opdrachten, examenplannen worden gecontroleerd op volledigheid van de exameneisen, klachten worden serieus genomen en op ontregelmatigheden wordt gereageerd.

v.l.n.r. Marjolein Martin, Anke van Kruijssen, Peter van Raven, Cor Kooi (secretaris), Annet van den Broek (voorzitter), Debby Krelekamp, Gerard Oud (college van bestuur)