21 jun 2022

Mbo-opleiding Monteur Mobiele Werktuigen ook te volgen als niveau-4-opleiding

Wil je verdieping aanbrengen voor je vak en voldoen aan de hedendaagse technieken schrijf je dan nu in voor de opleiding niveau 4 technisch specialist mobiele werktuigen in Hoorn. De opleiding wordt aangeboden in de BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg). Dit houdt in dat de student 1 dag in de week naar school gaat en minimaal 24 uur per week werkzaam is op een (geaccrediteerd) bedrijf.

De duur van deze opleiding is 1 tot 2 jaar. De reguliere opleidingsduur is 2 jaar, maar kan verkort worden tot een jaar. De student kan zijn eigen leertempo bepalen. Wel zijn er een aantal voorwaarden waaraan voldaan moet worden om voor deze klas ingeschreven te kunnen worden. De student moet minimaal een niveau-3-opleiding hebben afgerond in de richting van mobiele werktuigen.

De vakinhoudelijke lessen van worden van september tot en met september het jaar daarop aangeboden. AVO (Nederlands, rekenen en Engels) zal in het eerste jaar worden aangeboden.

Een lesdag zal bestaan uit twee uur AVO, twee uur vakinhoudelijke theorie en 4 uur praktijk. Tijdens de praktijk werkt de student veel individueel aan opdrachten. De snelheid van deze praktijkopdrachten is bepalend voor de duur van de opleiding. De ene student pakt de stof nu eenmaal sneller op dan de andere. Hierdoor kan iedereen op eigen tempo naar het examen toewerken.

De opleiding heet niveau 4 technisch specialist mobiele werktuigen en wordt gegeven in Hoorn. Een technisch specialist mobiele werktuigen is in het bedrijf een goed zelfstandig werkende monteur die complexe storingen kan analyseren en repareren in de werkplaats, bij de klant thuis of op locatie.

Tevens kan de technisch specialist inspecteren en keuren en is in staat om werkprocessen te begeleiden en kostencalculaties op te stellen. De technisch specialist is werkzaam binnen een mechanisatiebedrijf, grondverzetbedrijf, intern transportbedrijf, tuin en parkmachinebedrijf of horizontaal en verticaal transport. De technisch specialisten in de bedrijven zijn juist de mensen die erg hard nodig zijn en geweldige verantwoordelijkheden krijgen en uitdagingen aangaan waarbij samenwerken met elkaar, om het allerbeste uit de collega’s op de werkvloer te halen, een grote rol speelt. Uiteraard zijn de salarissen in de bedrijven afgestemd op het kennisniveau van de technisch specialisten.

Tijdens de opleiding houdt de student zich bezig met:

- Motoren en emissiesystemen met de daarbij horende meet- en regelsystemen;
- Transmissiesystemen;
- Besturingstechniek;
- Hydrauliek;
- Elektrotechniek/elektronica;
- Diagnose stellen aan (geïntegreerde) systemen;
- Bedrijfsorganisatie en optimalisatie van de werkprocessen;
- VCA-vol.

De schooldag in de BBL-opleiding is een dag waarbij juist de meeste tijd wordt doorgebracht in de werkplaats, om daar het diagnose verhaal goed onder de knie te krijgen. Er is veel ruimte in de lessen om individueel aan de slag te gaan met complexe en voorkomende storingen uit het bedrijfsleven. En natuurlijk voor eigen inbreng om complexe storingen uit het eigen bedrijf mee te nemen en te bespreken. De bedrijfskunde die we behandelen laten je ervaren hoe het is om daadwerkelijk leiding te geven aan een groep monteurs. Ook staan we in de opleiding stil bij kostencalculaties.

Kortom kies je voor een niveau-4-opleiding bij het Clusius (straks Vonk) dan krijg je een betekenisvolle en waardevolle opleiding waarmee je een grote stap zet in de toekomst om met passie en gedrevenheid een zeer goede technisch specialist mobiele werktuigen te worden. Voor meer informatie over de opleiding en inschrijfmogelijkheden kan je contact opnemen met Sam Vlaar (s.vlaar@clusius.nl) of Ruud Klomp (r.klomp@clusius.nl).