mbo 30 nov 2021

Het Clusius College Alkmaar werkt samen met de leesconsulente van de bibliotheek om lezen te stimuleren bij mbo-studenten

Het invoeren van het leesproject op het mbo is vorig jaar van start gegaan. Dit gaat in samenwerking met de leesconsulente van de bibliotheek. De insteek van dit leesproject is om het lezen op het Clusius College Alkmaar te stimuleren. Het leesproject is Clusius-breed uitgerold, dus het vmbo doet er ook aan mee.

Wat houdt het leesproject (mbo) in: het houdt onder andere in dat de eerste- en tweedejaars studenten elke les eerst 10 minuten lezen in een eigen gekozen leesboek. Dit betekent dat er dus niet alleen bij de lessen Nederlands wordt gelezen, maar ook bij andere vakken, zoals praktijkvakken en burgerschap. Op deze manier raken studenten eraan gewend om met regelmaat te lezen. Om de studenten juist te motiveren en het lezen te stimuleren, mogen ze zelf gekozen leesmateriaal meenemen. Denk hierbij aan boeken van thuis, maar ook vakbladen mogen worden gelezen. Als er geen mogelijkheid is om aan leesmateriaal te komen, dan heeft de schoolbibliotheek inmiddels een aardig uitgebreid assortiment met heel veel verschillende leesboeken van verschillende genres. Studenten kunnen dus altijd een boek lenen bij de schoolbibliotheek. Door de activiteiten in en rondom de schoolbibliotheek, welke zich in het Open Leercentrum bevindt, is er ook een nauwere samenwerking met het olc. Bij de start van het nieuwe schooljaar hebben alle eerstejaars studenten een bezoek gebracht aan het olc, zodat ze gelijk wisten waar ze moesten zijn voor de schoolbibliotheek en wat het olc verder nog meer te bieden heeft.

Nu we al een aantal maanden met deze structuur werken, is te merken dat de “leesgewoonte” er langzaamaan inslijt. Soms komen studenten zelf met de opmerking dat er eerst gelezen moet worden. In de 10 leesminuten is het doodstil in de klas en het is mooi om te ervaren dat als de 10 minuten om zijn, sommige studenten zeggen dat ze “er net zo lekker in zitten”, dus het liefst nog even doorlezen. Ook de start van de les die in alle rust plaats vindt, zorgt ervoor dat ook de rest van de les veelal rustig verloopt.

Uiteraard zijn er ook studenten die absoluut niet lezen of lezen niet leuk vinden. Door toch elke les weer te laten lezen, hopen we ook deze studenten mee te krijgen in de leescultuur. Het blijft een proces, waarin veranderingen en thema’s aan de orde zijn. Zelf is docente Nederlands van vestiging Alkmaar, Chantal Scherpenhuijzen, onlangs begonnen met voorlezen in de klas bij de eerstejaars studenten. ‘’Ik merk dat de studenten het erg prettig vinden om ook eens “gewoon” te luisteren. Daarna ontstaat met regelmaat een gesprek over het voorgelezen stuk of onderwerp. Ook dat is heel waardevol.’’ Aldus Chantal 

Het leesproject is doorlopend in ontwikkeling en samen met de leesconsulente vindt regelmatig afstemming plaats over de verdere voortgang en plannen. Zo is vorig jaar een nulmeting gedaan en op basis daarvan is besloten welke stappen zouden worden genomen om aan een duurzame leescultuur op onze school te bouwen. Daartoe is een leesmonitor ontwikkeld, die bestaat uit een vragenlijst voor studenten, docenten en de bibliotheekmedewerker. Door deze in te (laten) vullen, kunnen aan de hand van de uitkomst weer verdere stappen worden genomen.

Clusius College Heerhugowaard heeft ook een leesconsulente in de arm genomen om dit project ook in Heerhugowaard tot stand te laten komen.