mbo 13 okt 2021

Eerstejaars studenten mbo-opleiding Plantenteelt op excursie bij Vertify

Studenten van de opleiding Plantenteelt (richting Glastuinbouw) en vmbo-leerlingen mogen aan het begin van het schooljaar aangeven welke teelt zij, individueel, willen gaan managen. De opbrengst hiervan mogen zij ook zelf verkopen en van het geld wordt er aan het eind van het jaar gezamenlijk iets leuks gedaan. Als de studenten gekozen hebben selecteren docenten een topbedrijf dat de studenten inhoudelijk technisch gaat coachen bij de teelt. Enkele studenten hebben dit jaar weer gekozen om op water te gaan produceren, ook wel hydroponic teelt genoemd. Om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen en technieken op dit teeltgebied zijn deze studenten op 15 september met docent Fred Wever op bezoek geweest bij Vertify in Zwaagdijk. De 2e jaars studenten gingen later deze week, onder leiding van docent Eric Feenstra, naar aubergineteler Ted van Luijk in Wateringen om daar kennis te maken met hun aubergine teeltcoach.

Als opleiding vinden wij het belangrijk om bezoeken te brengen aan professionals uit de praktijk. De keuze voor deze opzet, teelttechnische coaching door professionele ondernemers/plantamanagers, is door de opleiding gemaakt omdat de ontwikkelingen op de specifieke teeltgebieden heel snel gaan. De innovaties, modernste technieken en testresulaten volgen zich zo snel op elkaar op dat ondernemen echt topsport is geworden. Als opleiding willen wij dat de studenten van dit alles zo goed mogelijk op de hoogte blijven. Bij een teelt moet ten slotte alles kloppen om op een rendabele manier te kunnen produceren. Om studenten in aanraking te laten komen met de nieuwste technieken en teeltmethodes worden er door onze opleiding externe experts ingeschakeld.

Om volledig op de hoogte te zijn van alle ontwikkelingen omtrent de hydorponic teelt hebben de studenten en docent een bezoek gebracht aan agrarisch onderzoekscentrum Vertify (Proeftuin Zwaagdijk). Matthijs Blind en Jasper Schermer (ex Clusius-student) verzorgden de rondleiding en lieten de laatste ontwikkelingen en proeven zien. De studenten worden komend jaar ook teelttechnisch inhoudelijk gecoacht door de onderzoekers Matthijs en Jasper en Gertjan Knol van Kwekerij de Kaag in Spanbroek. Zij maken inmiddels ook al deel uit van de groepsapp die de studenten individueel aangemaakt hebben om hun teelt te managen. In die groepsapp zitten, naast de genoemde teeltcoaches en de begeleidende docent, ook de kasmedewerkers van het Meetingpoint Clusius Lab, klasgenoten en biologisch teeltadviseur, Marvin Koot van Biobest BV. 


Voor de studenten leverde het bezoek aan Vertify enorm veel waardevolle inzichten op. 

De hydroponic studenten hebben ervoor gekozen om niet alleen sla op water te gaan produceren (in samenwerking met B Four-Agro uit Warmenhuizen, later dit schooljaar) maar eerst te starten met de teelt van snijbloemen op water. Bij die teelt sluiten ze aan op de teeltproeven, welke zijn opgezet in opdracht van en in samenwerking met Greenport Noord-Holland Noord, STOWA, Stimuflori, het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, LTO Noord Fondsen en Vertify (Proeftuin Zwaagdijk). 


De organisaties waarmee samengewerkt wordt.