clusius 09 nov 2020

Vernieuwde klokkenluidersregeling

Per 1 juli 2016 geldt de Wet Huis voor Klokkenluiders (WHvK).

De wet biedt een betere begeleiding en bescherming van klokkenluiders. Bovendien is elke organisatie met vijftig werknemers of meer wettelijk verplicht een interne meldingsregeling te hebben, de zogenoemde klokkenluidersregeling. De vorige klokkenluidersregeling van Clusius College dateerde uit 2013. De klokkenluidersregeling is vernieuwd en hiermee up-to-date gemaakt aan de huidig geldende wettelijke regels en normen.

Klokkenluidersregeling Clusius College