clusius 15 mrt 2020

Nieuwe maatregelen m.b.t Coronavirus

Clusius College vanaf 16 maart t/m 6 april 2020 dicht

Op zondag 15 maart jl. heeft het kabinet nieuwe maatregelen afgekondigd t.a.v. het inperken van het Coronavirus. Alle scholen in Nederland blijven vanaf maandag 16 maart dicht tot en met maandag 6  april 2020, zo ook het Clusius College. Op deze manier doen  wij recht aan de veiligheid van onze leerlingen,  studenten  en medewerkers en beperken we het risico op besmetting met het coronavirus.   

Daar waar mogelijk onderwijs op afstand 

Docenten en medewerkers van het Clusius College blijven (waar mogelijk) beschikbaar. Onze  docenten gebruiken  de komende dagen  om het onderwijs voor de komende weken vorm te geven, zoveel als mogelijk digitaal.   

Examenkandidaten    

Voor onze examenkandidaten werken wij aan een gepaste oplossing, zodat zij goed voorbereid kunnen worden op hun eindexamens.  We kijken naar mogelijkheden om hen tijdens deze periode zo optimaal mogelijk te ondersteunen. Wij verwachten uiterlijk vrijdag 20 maart meer duidelijkheid te kunnen geve n over examinering en over de wijze  hoe  we onze leerlingen hierop gaan voorbereiden.    

Kinderen van ouders/verzorgers werkzaam in maatschappelijke vitale sectoren/beroepen   

Als Clusius College voelen wij ons  maatschappelijk verantwoordelijk om te voorzien in de opvang van kinderen/jongeren waarvan ouders werkzaam zijn in maatschappelijke sectoren en beroepen.  Ouders waarvoor dit geldt kunnen contact met ons opnemen. We kijken dan met elkaar welke mogelijkheden er zijn om in opvang te voorzien.   

Leeghalen kluisjes 

Leerlingen/ouders ontvangen bericht over het leeghalen van hun kluisjes. 

Binnenlandse  bpv  blijft  doorgaan, studenten in het buitenland komen naar Nederland    

In het mbo gaat de beroepspraktijkvorming  voor alsnog  door. Studenten volgen daarbij de richtlijnen van het leerbedrijf.  Enige uitzondering hierop zijn stages waarbij het leerbedrijf dit niet langer toestaat. Voor onze studenten die in het buitenland beroepspraktijkvorming volgen, hebben we besloten dat zij terugkeren naar Nederland. Zij ontvangen een mail van de  bpv-begeleider.   

Meer informatie   

Uiterlijk aankomende woensdag ontvangen ouders/verzorgers meer informatie  over de manier waarop wij de komende tijd onderwijs zullen verzorgen. Voor praktische vragen kunt u mailen naar  corona@clusius.nl 

Kijk op FAQ voor meer vragen en antwoorden

Gerelateerde pagina's