clusius 03 mrt 2020

Informatie over het Coronavirus

Het Coronavirus heeft ook Nederland bereikt. Op dit moment is er geen reden tot zorg op de onderwijslocaties van het Clusius College. Onze scholen zijn dan ook gewoon open. Ook zijn er geen medewerkers of studenten op studiereis of op stage in gebieden met een door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven code rood en code oranje. Wij houden de ontwikkelingen goed in de gaten en hebben hierover direct contact met de nodige instanties.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus?

Het coronavirus kan de ziekte COVID-19 veroorzaken. Volgens het RIVM is het mogelijk dat een persoon besmet is met het coronavirus als de persoon koorts heeft, hoest en kortademig is.

Wat kan je doen om besmetting tegen te gaan nu het virus ook in Nederland is geconstateerd?

De belangrijkste maatregelen die mensen kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het zijn:

  • Was je  handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes

Op school zullen wij leerlingen en medewerkers instructies geven over bovenstaande maatregelen.

Wat doet het Clusius College als een leerling ziek wordt?

Als een leerling op school symptomen vertoont die horen bij het Coronavirus, dan neemt het Clusius College contact op met de ouder(s)/verzorger(s) en moet de leerling onmiddellijk worden opgehaald. Ouders krijgen het dringende advies de huisarts te bellen en school te informeren over het verdere verloop.

Instructie voor ouders die onlangs met hun gezin op vakantie geweest zijn

Kinderen die niet ziek zijn kunnen net als anders gewoon naar school. Is uw kind wel ziek? Handel dan allereerst zoals u gewoonlijk doet. Wat u daarna doet is afhankelijk van waar u op vakantie bent geweest:

Uw gezin is NIET in een gebied geweest waar het virus heerst

Kinderen die niet in deze gebieden geweest zijn en verkouden of grieperig zijn, hoeven zich geen zorgen te maken dat ze het nieuwe coronavirus hebben. De kans is veel groter dat mensen gewoon griep hebben of verkouden zijn. Neem contact op met de huisarts, als u zich zorgen maakt.

Uw gezin is WEL in een gebied geweest waar het virus heerst 

Hebben u of uw kinderen verkoudheidsklachten of koorts, blijf dan thuis en beperk contact met anderen. Neem telefonisch contact op met de huisarts als u of uw kinderen: 

  • Koorts hebben met luchtwegklachten (hoesten of kortademigheid).
  • En de afgelopen twee weken in een land/regio geweest bent met wijdverspreide verspreiding van het coronavirus. Zie de website van het RIVM voor de meest recente lijst van besmettingsgebieden.

Meer informatie:

Op de website van het RIVM vindt u meer antwoorden op vragen met betrekking tot het virus.