clusius 27 mrt 2019

Eerste Alumni-bijeenkomst Clusius College groot succes

Dinsdagavond 26 maart was de eerste bijeenkomst voor de studierichtingen P​​lantenteelt en Commercieel Ondernemen van het Clusius College.

Met 71 aanmeldingen een ​zeer grote opkomst. De avond werd ingeleid door dr. Thomas Lans van de Wageningen Universiteit die het publiek meenam in een toegankelijke lezing over toekomstbestendig ondernemerschap dat moet beginnen bij de ondernemer zelf. Want, zo zegt hij, kennis, ervaring, zelfvertrouwen en een goed netwerk zijn de basis voor succes in ondernemerschap. 

De avond voorzag duidelijk in een behoefte. Telefoonnummers zijn uitgewisseld,​ afspraken zijn gemaakt en natuurlijk was het biertje toe ook erg lekker.​

 

Een goed alumni beleid is essentieel voor het onderwijs, de oud-student is immers de ingang tot het bedrijfsleven. De relatie met de oud-student moet worden gekoesterd en gevoed. Dat kan door een goede programmering van activiteiten voor de alumnus die jaarrond plaatsvinden. Denk dan aan lezingen of post-initieel onderwijs. Maar ook het betrekken van alumni bij de beroepsoriëntatie van kinderen in het primair en voortgezet onderwijs versterkt de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs​.

Zowel de  sector als het onderwijs profiteren van een goed almunibeleid. Bovendien is het ook zeer gezellig en leuk om met elkaar aan een netwerk te bouwen en zo te werken aan een sterke community die het regionale ecosysteem het stabiele vestigingsklimaat biedt die zo nodig is voor onze provincie.​