clusius 13 mrt 2019

Clusius College zet in op toekomst biodiversiteit

Noord-Holland geeft als eerste provincie invulling aan het landelijk Deltaplan Biodiversiteitsherstel. Organisaties als Landschap Noord-Holland, Natuurmonumenten, LTO Noord, de agrarische collectieven en het Clusius College hebben hiervoor de handen ineengeslagen.

De Noord-Hollandse landbouw- en natuurgebieden zijn goed voor zeventig procent van het landoppervlak in de provincie. Het plan is dat twee derde van de agrariërs in Noord-Holland wordt verleid om maatregelen te nemen die leiden tot herstel van het bodemleven, de insectenstand en de vogelpopulatie.

Toekomstige boeren

Naast de maatregelen om de landbouw te verduurzamen, vindt directeur Ernest Briët van Landschap Noord-Holland het van groot belang dat het Natuur Netwerk Nederland in 2027 is afgerond. ,,In het huidige tempo gaat het niet lukken.’’ Daarnaast moet biodiversiteit altijd een rol spelen in ruimtelijke plannen. Belangrijk is ook dat toekomstige boeren les krijgen in biodiversiteit. Daar is het Clusius College mee bezig.

Goede handvatten

Onze kwaliteitsagenda mbo en de greendeal natuurinclusieve landbouw groen onderwijs, bieden goede handvatten om in de opleidingen zoals veehouderij, vollegrondsteelten en loonwerk biodiversiteit in de lesstof te integreren en nieuwe samenwerkingen aan te gaan met ondernemers. Daarnaast is de miniconferentie ‘Leve de natuur’, zoals die door Clusius Purmerend wordt georganiseerd, een heel mooi voorbeeld om vmbo-leerlingen mee te nemen in het belang van biodiversiteit.

In de praktijk

Een kleine uitvoeringsorganisatie moet de voortgang bewaken van het Noord-Hollandse Deltaplan. Ook zal deze zich inzetten voor duurzaam verdienmodel. Bijvoorbeeld door de samenwerking aan te gaan met zuivelfabrieken en supermarktketens. Het plan (inclusief het budget) moet nog worden omarmd door de provincie Noord-Holland.

Benieuwd naar het gehele Deltaplan Biodiversiteitsherstel voor Noord-Holland? Lees het hier.