hbo 13 jul 2018

Besluit ministerie OCW: halvering collegegeld hoger onderwijs

Ook voor onze deeltijd ad-hbo studie in Hoorn.

Alle nieuwe studenten aan hogescholen en universiteiten betalen vanaf komend collegejaar (2018-2019) de helft minder collegegeld. Dat komt neer op een korting van ruim 1000 euro die gaat gelden voor bachelor- en associate degree-opleidingen. Met deze maatregel uit het regeerakkoord wil het kabinet het hoger onderwijs toegankelijker maken. De Eerste Kamer stemde afgelopen week in met deze ‘Wet verlaagd wettelijk collegegeld’ van minister Van Engelshoven (Onderwijs). Deze korting is voor het eerste leerjaar.

Wil je meer informatie over onze deeltijd ad-hbo studie? 28 augustus is er een voorlichtingsavond. Geef je hier op voor de voorlichtingsavond.