clusius 23 feb 2021

Biodivers Perspectief: voor natuur-inclusief leren en ondernemen

Het programma Biodivers Perspectief is een samenwerkingsverband van onderwijs, bedrijfsleven en overheid.

De omslag naar een natuurinclusieve landbouw vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden in het onderwijs van docenten en studenten. Daarom stellen, rond drie thema’s ‘vee’, ‘bollen’ en ‘groente’, (clusters van) leerbedrijven zich open voor studenten, docenten, ondernemers en onderzoekers. Zij vinden elkaar via praktische opdrachten, onderzoeken en uitwisselingprojecten.
Er zijn (docenten)stages, werkbezoeken, masterclasses en gastlessen. Kennis en expertise die hier ontstaan, worden vastgelegd binnen het kennisnetwerk van alle partners en actief gedeeld met initiatieven in de rest van Nederland.

Het doel van dit programma is om een inspirerende en stimulerende leeromgeving te creëren voor studenten, docenten, ondernemers én alle andere partijen voor wie natuurinclusief leren belangrijk is. De ondernemers en alle andere betrokken partners kunnen hun kennis en kunde ontwikkelen en delen. Studenten kunnen leren van deelnemende partners, maar voor hen ook een opdracht of onderzoek uitvoeren. Partners kunnen bijvoorbeeld een gastles geven of excursie verzorgen, maar voor gezamenlijke kennisont­wikkeling ook masterclasses inzetten.

Het initiatief is genomen door het Clusius College en het neemt studenten, docenten en bedrijven mee in de ontwikkelingen op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Onlangs kwamen alle partners bijeen voor een online kick-off van Biodivers Perspectief. “Aan de start ging heel wat vooraf, maar nu kunnen we daadwerkelijk aan de slag. Aan de langgekoesterde wens om binnen het onderwijs op dit thema samen te werken met regiopartijen en ondernemers, is met deze bijeenkomst het startschot gegeven”, zo vertelt Rien van Tilburg, College van Bestuur van het Clusius College.

Bekijk het kickoff-artikel van Biodivers Perspectief
Bekijk de praatplaat van Biodivers Perspectief

Binnenkort komt de website over dit programma online op de website van het Clusius College.

Voor meer informatie over Biodivers Perspectief neemt u contact op met: Rosemarie Slobbe; r.slobbe@clusius.nl