Studiebijsluiter en toelatingseisen

Voeding & Levensmiddelentechnologie niveau 2

Voeding & Levensmiddelentechnologie niveau 3

  • BOL/BBL
  • Wettelijke naam opleiding: Vakbekwaam medewerker voeding en technologie
  • Locatie: Alkmaar
  • Toelatingseisen
  • Studiebijsluiter BOL / BBL

Voeding & Levensmiddelentechnologie niveau 4

Voeding & Levensmiddelentechnologie niveau 4

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 en 4 opleidingen drie jaar. 

Bekijk ook onze algemene toelatingseisen van het mbo.