Studiebijsluiter en toelatingseisen

Food, Health & Innovation niveau 4

De niveau 4 opleiding duurt drie jaar. 

Bekijk ook onze algemene toelatingseisen van het mbo.