Beroepspraktijkvorming
Een wezenlijk onderdeel van het Middelbaar Beroepsonderwijs is de 'beroepspraktijkvorming', dit is stage of werken op een leerbedrijf. Je maakt hierbij gebruik van praktijkopdrachten en handelingenlijsten.

Beroepspraktijkvorming bij BBL-opleidingen

De BBL-opleiding kan alleen gevolgd worden als ook een arbeidsovereenkomst van minimaal 24 uur is afgesloten bij een erkend leerbedrijf in de sector. De beroepspraktijkvorming door middel van opdrachten, vindt dan ook plaats in de uren dat bij het bedrijf wordt gewerkt. Als leer-/werkbedrijf kan ook het ouderlijk bedrijf dienen.

Beroepspraktijkvorming bij BOL-opleidingen

Ook bij de BOL-opleiding speelt de beroepspraktijkvorming een zeer grote rol door middel een aaneengesloten periode van enkele weken waarbij de leerlingen de hele week op een bedrijf zijn om te leren en werken. Ook hier mag de beroepspraktijk alleen bij een door erkend bedrijf uitgevoerd worden.

Het bpv-team van het Clusius College onderhoudt bij beide leerwegen via bezoeken de contacten tussen leerling, bedrijf en school.

Internationale bpv

Bij het Clusius College krijgen studenten van alle mbo-opleidingen de mogelijkheid om in het buitenland stage te lopen. Dit noemen we internationale beroepspraktijkvorming. Lees hier meer over ibpv en ibpv-ervaringen van studenten.

Praktijkscholen

Onder de beroepspraktijkvorming vallen ook de bezoeken aan de verschillende praktijkscholen. Hier leer je omgaan met kostbare machines, speciale apparaten, meet- en regelapparatuur en je leert de bijbehorende achterliggende theorie.