Studiebijsluiter en toelatingseisen

Natuur, Water & Recreatie niveau 2

 • BOL 
 • Wettelijke naam opleiding: Medewerker natuur, water en recreatie
 • Locatie: Hoorn
 • Studiebijsluiter

Natuur, Water & Recreatie niveau 3

 • BOL 
 • Wettelijke naam opleiding: Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
 • Locatie: Hoorn
 • Studiebijsluiter

Natuur, Water & Recreatie niveau 4

 • BOL
 • Wettelijke naam opleiding: Opzichter/Uitvoerder groene ruimte
 • Locatie: Hoorn
 • Studiebijsluiter

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 en 4 opleidingen drie jaar. 

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.