We halen het beste in je naar boven

Dingen die leuk zijn om te doen, gaan je makkelijker af. Daarom zorgt het Clusius College voor aantrekkelijk onderwijs.

Ons doel is om jouw talenten te ontwikkelen. Om je te laten ontdekken dat je meer kunt dan je denkt. Zo weet je straks precies waar je goed in bent en wat je leuk vindt om te doen.

BOL of BBL

Als je bij ons een mbo-opleiding gaat volgen, kun je soms kiezen tussen BOL en BBL. BOL staat voluit voor Beroeps Opleidende Leerweg. Dat houdt in dat je de meeste tijd naar school gaat. Ervaring met het vak doe je op bij een bedrijf via de beroepspraktijkvorming (bpv = stage). BBL staat voor Beroeps Begeleidende Leerweg. Hierbij ben je voor minimaal 21 uur per week in dienst van een bedrijf in de sector waarin je de opleiding volgt. Je leert het vak grotendeels in de praktijk. Voor de benodigde theorie ga je meestal één dag per week naar school maar dat kan per opleiding verschillen. In principe moet je bij een BBL-opleiding zelf zorgen voor een werkgever voordat je aan de opleiding kunt beginnen.

Clusius College is groen licht voor succes
Onderwijsstructuur

Bij het Clusius College worden de mbo-opleidingen aangeboden volgens de Herziene Kwalificatiestructuur. Het kwalificatiedossier van een opleiding bestaat daarbij uit een breed basisdeel, een profieldeel en een keuzedeel. Het basisdeel bevat de algemene leerstof die voor meerdere opleidingen nodig is. Het profieldeel gaat in op de specifieke kennis die nodig is voor de beroepen van jouw opleiding. Met het keuzedeel kun je je opleiding verbreden, verdiepen of zorgen dat je kan doorstromen naar een hbo-opleiding. 

Mbo-niveaus

Entreeopleiding

De niveau 1 opleiding is de entreeopleiding geworden. Voor meer informatie over entreeopleidingen klik hier

Niveau 2 basis beroepsopleiding

Hierbij word je opgeleid tot medewerker in een bedrijf of instelling. De opleidingsduur is twee jaar. 

Niveau 3 vakopleiding

Het doel van dit niveau is op te leiden tot vakbekwaam medewerker of beginnend ondernemer. De opleidingsduur is drie jaar. 

Niveau 4 middenkader-/specialistenopleiding

Dit is de meer theoretische opleiding die is bedoeld voor leerlingen die zich willen ontwikkelen tot zelfstandig ondernemer, middenkaderfunctionaris of willen doorstromen naar het hbo. De opleidingsduur is drie jaar met uitzondering van de opleiding Dierenartsassistent (vierjarige opleiding).