Kosten van de opleiding

Beroepsopleidende leerweg (BOL)

Voor studenten in het middelbaar beroepsonderwijs vanaf 16 jaar wordt door de overheid schoolgeld geheven. Voor de betaling van deze wettelijk verplichte lesgelden wordt de betaling geregeld via DUO.

Naast het schoolgeld dat door de overheid wordt opgelegd, bestaan de kosten uit boeken, leermiddelen, oudercommissie, verzekering, examengeld, excursies en praktijkschoolbezoek. Deze zaken worden via de school geregeld en de kosten, die per opleidingsniveau en leerjaar verschillen, worden in rekening gebracht.

Tegemoetkoming Studiekosten

Een student kan in aanmerking komen voor Tegemoetkoming Studiekosten als hij/zij op 1 juli jonger is dan 18 jaar. Het ouderlijk inkomen speelt daarbij een rol. Informatie is te vinden op de website van DUO

Studiefinanciering

Als je 18 of ouder bent en een voltijdopleiding in het mbo volgt, kun je studiefinanciering aanvragen. Vraag je studiefinanciering 3 maanden van tevoren aan, maar in ieder geval vóór de maand waarin het moet ingaan. Vraag je pas daarna aan, dan loop je studiefinanciering mis.

Wanneer gaat het in?

Studiefinanciering gaat in vanaf het kwartaal na je 18e verjaardag. Je ouders krijgen dan ook geen kinderbijslag meer voor jou. DUO betaalt de studiefinanciering uit aan het eind van elke maand.

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)

In de beroepsbegeleidende leerweg is er voor de student geen tegemoetkoming studiefinanciering. De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van de leeftijd van de student en het gekozen niveau. Een richtlijn voor deze kosten zijn beschikbaar bij de betreffende vestiging.

De werkgever van een student kan door vermindering van de afdracht loonheffing een bijdrage in de opleidingskosten ontvangen. Informatie is op te vragen via de belastingdienst.

Overzicht kosten per opleiding

Vrijwillige bijdrage 

De vrijwillige bijdrage bestaat bijv. uit kosten voor (digitale) boeken, excursies en trekkerrijbewijs. Een overzicht van deze kosten ontvang je voor aanvang van je studiejaar.

Het niet betalen van bepaalde posten van de specifieke vrijwillige bijdrage kan betekenen dat je niet kunt deelnemen aan bepaalde activiteiten. In dat geval biedt het Clusius College een vervangende opdracht of alternatief aan. Ook kan het er toe leiden dat je geen gebruik kan maken van bepaalde faciliteiten, bijvoorbeeld het gebruik van een kluisje. Als het om aanvullend lesmateriaal zoals boeken, readers en themaboekjes gaat, wordt er verwacht dat je zelf zorgt dat deze in je bezit zijn. Pas dan mag je aan de lessen deelnemen.

Digitaal lesmateriaal

Tijdens je opleiding maak je veel gebruik van digitaal lesmateriaal via de computer. Om hiervan gebruik te maken, heb je licenties nodig om toegang te krijgen tot deze digitale leermiddelen. Nu is het helaas zo dat je als student het digitaal lesmateriaal en de licenties daarvoor niet zelf kunt aanschaffen bij de leveranciers. Zonder het digitaal lesmateriaal kun je de lessen niet volgen. Daarom is het verplicht om het digitale lesmateriaal via het Clusius College af te nemen.

Teruggave vrijwillige bijdrage

Wanneer je je terugtrekt voor de opleiding, dan ben je verplicht dit schriftelijk door te geven aan de school. Afhankelijk van de datum van ontvangst van de schriftelijke afmelding krijg je teruggave van de betaalde vrijwillige bijdrage (zie schoolgids mbo). Voor de teruggave van de vrijwillige bijdrage wordt € 7,50 aan administratiekosten in rekening gebracht.