Studiebijsluiter

In- & Outdoor Styling niveau 3

  • BOL
  • Wettelijke naam opleiding: Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
  • Locatie: Hoorn
  • Studiebijsluiter

In- & Outdoor Styling niveau 4

  • BOL
  • Wettelijke naam opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling
  • Locatie: Hoorn
  • Studiebijsluiter

De niveau 3 en niveau 4 opleiding heeft een duur van drie jaar.

Toelatingseisen

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.