Studiebijsluiter en toelatingseisen

Natuur, Water & Recreatie niveau 2

Natuur, Water & Recreatie niveau 3

Natuur, Water & Recreatie niveau 4

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 en 4 opleidingen drie jaar. 

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.