Studiebijsluiter en toelatingseisen

Monteur Mobiele Werktuigen niveau 2

Monteur Mobiele Werktuigen niveau 3

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 opleiding drie jaar.

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.