Ben je voortijdig gestopt met school?

Kom je van het vmbo zonder diploma? Kom je van een praktijkschool en kun je verder leren? Heb je geen diploma en wil je toch verder leren of straks een leuke baan vinden? Dan is een entreeopleiding bij het Clusius College iets voor jou. 

"Met een diploma van een entreeopleiding vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk"

Iets voor jou?

Heb jij nog geen diploma van het voortgezet onderwijs en wil je doorleren of met een diploma aan het werk? Dan kun je de entreeopleiding doen. Deze opleiding duurt 1 jaar. Daarna kun je aan het werk of beginnen aan een mbo-opleiding op niveau 2. Om te mogen beginnen aan de entreeopleiding moet je 16 jaar of ouder zijn op 31 juli van het jaar dat je aan de opleiding wilt beginnen. Je leert tijdens de opleiding om onder begeleiding eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf en je kunt je voorbereiden op een vervolgopleiding op niveau 2. De entreeopleiding is vooral geschikt als je al weet wat je wilt worden. Daarom staat hieronder een omschrijving van de drie entreeopleidingen die je op het Clusius College kunt volgen.

Opleidingen

Het Clusius College verzorgt de entree-opleiding in het Voedsel, Natuur & Leefomgeving. 

Naast onze reguliere Entree-opleiding biedt het Clusius College in samenwerking met bedrijven en 18 gemeenten GreenPort GroenStart aan. Kijk voor meer informatie op GroenStart.

BOL of BBL

Deze opleiding kun je in de BBL volgen, maar ook in de BOL. Wat is BBL en BOL?

BBL = beroepsbegeleidende leerweg. Dit is werken en leren.
BOL = beroepsopleidende leerweg. Dit is leren en stage op een bedrijf.

Wat leer je?
Wat leer je?

De opleiding is heel praktijkgericht. Zo leer je over het plannen van taken, het uitvoeren van beroepsopdrachten, wat een goede werkhouding is, hoe je (beter) kunt samenwerken met collega’s en hoe je omgaat met veranderingen of druk als het even tegen zit. Daarnaast werk je aan de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Na de entreeopleiding ga je aan het werk of stroom je door naar een vervolgopleiding.

Aanmelden

Na je aanmelding word je samen met je ouders en/of begeleider uitgenodigd voor een intakegesprek en het maken van een toelatingstest. Tijdens het gesprek worden de resultaten van de test en jouw mogelijkheden besproken. Ook wordt er samen met jou bekeken welk traject voor jou het meest geschikt is. Blijkt uit de intake dat je ondersteuning nodig hebt op bepaalde gebieden, dan wordt dit vastgelegd in een onderwijsovereenkomst. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je extra hulp nodig hebt op het gebied van de Nederlandse taal, leren leren of sociale vaardigheden. In sommige gevallen is andere ondersteuning noodzakelijk, bijvoorbeeld door de jeugd-ggz, de schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, BJZ of verslavingszorg. Als dit voor jou geldt zullen de gemeente en de betreffende hulpverlenende instanties ook betrokken worden bij de intake. Je kunt na de intake ook het advies krijgen om eerst een voortraject te volgen, bijvoorbeeld om je Nederlands bij te spijkeren. 

Ook als je 18 jaar of ouder bent adviseren we je ouders en/of begeleider bij de intake en de onderwijsovereenkomst te betrekken. 

Studieadvies

Nadat je vier maanden de entreeopleiding gevolgd hebt, krijg je een studieadvies. Het advies moet je voor 1 januari hebben gekregen en gaat over het vervolg van je opleiding. Dit advies kan zijn:
• Je kan na je opleiding gaan werken; doorstromen naar mbo niveau 2 lijkt niet haalbaar;
• Je kan na je opleiding naar mbo niveau 2;
• Je moet wisselen van richting binnen de entreeopleiding,
• Je moet wisselen van leerweg (BOL of BBL).

Naast afspraken over studievoortgang kunnen dit ook individuele afspraken zijn. Wanneer je het advies krijgt om te stoppen met de opleiding, kan de school de onderwijsovereenkomst beëindigen. Dit wordt een ‘bindend studieadvies’ genoemd. Dit besluit kan nooit als een verrassing komen, omdat er regelmatig gesprekken zijn over de studievoortgang en over de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake.

Diplomering
Diplomering

Aan het einde van het jaar maak je examens. Je krijgt het diploma als je het beroepsgerichte examen hebt gehaald, je stage met een voldoende hebt afgesloten en als je hebt voldaan aan de opdrachten voor loopbaan & burgerschap. Heb je de onderdelen Nederlands en rekenen ook behaald? Dan kan een mbo-opleiding op niveau 2 een goede vervolgopleiding voor jou zijn.

Meer informatie?

Wil je meer informatie over de entreeopleiding? Dan kun je contact opnemen met Githa Gilles: g.gilles@clusius.nl

GroenStart
GroenStart

Ben jij tussen de 16 en 27 jaar en kun je een extra steuntje in de rug of hulp en begeleiding gebruiken bij een opleiding? Kies dan voor de entreeopleiding via Greenport Groenstart. Uniek aan deze opleiding is het voorschakeltraject, waarin je de tijd krijgt om te ontdekken hoe het is om in een agrarische of groene omgeving te werken, welke werkzaamheden je leuk vindt en of de opleiding bij jou past.

Greenport GroenStart