Ben je voortijdig gestopt met school?

Kom je van het vmbo zonder diploma? Kom je van een praktijkschool en kun je verder leren? 

Wil je een mbo-opleiding op niveau 2 volgen maar heb je daarvoor nog niet de juiste diploma’s? Kies dan voor de entree-opleiding.

"Met een diploma van een entree-opleiding vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk"

Iets voor jou?

Ben je 16 jaar of ouder op 31 juli in het jaar dat je wilt starten en heb je geen diploma, dan is de entree-opleiding precies wat je nodig hebt. De entree-opleiding duurt een jaar en is jouw toegang tot de arbeidsmarkt of mbo op niveau 2. Binnen dat jaar leer je om onder toezicht of begeleiding eenvoudige werkzaamheden uit te voeren in een bedrijf of bereid je je voor op een vervolgopleiding niveau 2.

Entree-opleiding Voedsel, Natuur & Leefomgeving

Bij het Clusius College wordt de entree-opleiding Voedsel, Natuur & Leefomgeving aangeboden. De entree-opleiding is vooral geschikt als je al een duidelijk beroepsbeeld hebt, oftewel: weet wat je wilt worden. Je sluit je opleiding af met een diploma op niveau 1.

BOL of BBL

In Alkmaar wordt deze opleiding aangeboden via de BBL (beroepsbegeleidende leerweg = werken en leren) als de BOL (school en stage). In Schagen wordt de entree-opleiding gegeven via het Startcentrum waarbij je de opleiding zowel via BOL (school en stage) als BBL kan volgen. In het Startcentrum werken het Clusius College, ROC Kop van Noord-Holland en het Regius College Schagen samen. Het voordeel hiervan is dat je ook over kan stappen naar de richtingen die het ROC Kop van Noord-Holland aanbiedt.

Wat leer je?

De opleiding is heel praktijkgericht. Zo leer je over het plannen van taken, het uitvoeren van beroepsopdrachten, wat een goede werkhouding is, hoe je (beter) kunt samenwerken met collega’s en hoe je omgaat met veranderingen of druk als het even tegen zit. Daarnaast werk je aan de vakken Nederlands, rekenen en loopbaan & burgerschap. Na de entree-opleiding ga je aan het werk of stroom je door naar een vervolgopleiding.

Aanmelden

Na je aanmelding word je samen met je ouders en/of begeleider uitgenodigd voor het maken van een toelatingstoets en een intakegesprek. (Ook als je 18 jaar of ouder bent adviseren we je ouders en/of begeleider bij de intake en de onderwijsovereenkomst te betrekken.) Tijdens dit gesprek worden de resultaten van de toets en jouw mogelijkheden besproken. Ook wordt dan samen met jou bekeken welk traject voor jou het meest geschikt is. Als na de intake door de toelatingsadviescommissie besloten wordt dat je wordt toegelaten, wordt in een onderwijsovereenkomst vastgelegd of je ondersteuning zult krijgen op bepaalde gebieden. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van de Nederlandse taal, leren leren of sociale vaardigheden. In sommige gevallen is andere ondersteuning noodzakelijk, bijvoorbeeld door de jeugd-ggz, de schuldhulpverlening, maatschappelijk werk, BJZ of verslavingszorg. Als dit voor jou geldt zullen de gemeente en de betreffende hulpverlenende instanties ook betrokken worden bij de intake. Je kunt na de intake het advies krijgen om eerst een voortraject te volgen, bijvoorbeeld om jouw Nederlands bij te spijkeren. 

Studieadvies

Nadat je vier maanden de entree-opleiding gevolgd hebt, krijg je een studieadvies. Het advies moet je voor 1 januari hebben gekregen en gaat over het vervolg van je opleiding. Dit advies kan zijn:
• Je kan na je opleiding gaan werken en doorstromen naar mbo niveau 2 is niet mogelijk;
• Je kan na je opleiding naar mbo niveau 2;
• Je moet wisselen van richting binnen de entree-opleiding,
• Je moet wisselen van leerweg (BOL of BBL).

Naast afspraken over studievoortgang kunnen dit ook individuele afspraken zijn. Wanneer je het advies krijgt om te stoppen met de opleiding, kan de school de onderwijsovereenkomst beëindigen. Dit wordt een ‘bindend studieadvies’ genoemd. Dit besluit kan nooit als een verrassing komen, omdat er regelmatig gesprekken zijn over de studievoortgang en over de afspraken die gemaakt zijn tijdens de intake.

Diplomering

Aan het einde van het jaar doe je examen. Je krijgt het diploma als je het beroepsgerichte examen hebt gehaald, je stage met een voldoende hebt afgesloten en hebt voldaan aan de opdrachten voor loopbaan & burgerschap. Heb je de onderdelen Nederlands en rekenen ook behaald, dan kun je door naar een mbo-opleiding op niveau 2. Er zijn twee soorten diploma’s:
• Diploma zonder doorstroomrecht: je heb het diploma behaald en gaat op zoek naar werk.
• Diploma met doorstroomrecht: je heb het diploma behaald, en ook Nederlands en rekenen, en stroomt door naar een mbo-opleiding op niveau 2.

Meer informatie

Meer informatie kan je verkrijgen bij de contactpersonen van het Startcentrum Rob Jaspers jas@regiuscollege.nl  en Simone Lubbi s.lubbi@clusius.nl of (0224) 212725.

Voor de entree-opleiding in Alkmaar kan je contact opnemen met John Rozing: j.rozing@clusius.nl of (072) 561 09 34.
Clusius College Alkmaar
Drechterwaard 10
1824 EX Alkmaar

Startcentrum Schagen
De Boomgaard 9
1741 MD Schagen

Al deze informatie staat ook in onze brochure entree-opleiding