Studiebijsluiter en toelatingseisen

Zorgbedrijf Dierenhouderij niveau 3

Zorgbedrijf Dierenhouderij niveau 4

De niveau 3 en 4 opleidingen duren drie jaar. 

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.