Persoonlijk en kleinschalig

Het gaat binnen het Clusius College om goed onderwijs, met plezier in een kleinschalige setting. Met betrokken docenten die aandacht hebben voor de talenten en de unieke persoonlijkheid van de student. Om er samen uit te halen wat erin zit. Goed onderwijs in een veilige, inspirerende en uitdagende leer- en werkomgeving.

Beroepspraktijkvorming (stage) staat centraal

Bij de mbo-opleidingen van het Clusius College staat leren in de praktijk centraal. De beroepspraktijkvorming (bpv), zoals de stage wordt genoemd, is een verplicht onderdeel van iedere mbo-opleiding. Door de bpv krijg je ervaring op de arbeidsmarkt en gebruik je de kennis die je tijdens je opleiding leert. Bij welk bedrijf je stage gaat lopen heb je zelf in de hand. Ook of je het in Nederland of in het buitenland wil doen.

Stage in het buitenland

Loop je stage in het buitenland dan noem je dat ibpv (internationale beroepspraktijkvorming).

Goede begeleiding

Bij het kiezen van een geschikte (i)bpv word je goed begeleid door een speciale bpv-begeleider. Samen bespreken jullie jouw ideeën en bekijken jullie welke leerbedrijven goed bij jou passen èn bij de opleiding die je volgt.

Verschil in stages bij BOL en BBL

Onze mbo-opleidingen zijn er in twee leerwegen: BOL en BBL. De stages verschillen ook per leerweg. Volg je de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) dan werk je vier dagen per week in een leerbedrijf en heb je de rest van de week les op school. Bij de beroepsopleidende leerweg (bol) zit je het meerendeel van de tijd op school en volg je één of meerdere stages.

Buitenschools leren werkt motiverend

MBO studenten kunnen meer dan je denkt. Om het bedrijfsleven en onze studenten met elkaar kennis te laten maken, werkt het Clusius College graag samen met bedrijven uit de regio. Naast de beroepspraktijkvorming zijn er vele andere manieren van buitenschools leren, zoals excursies, bedrijfsbezoeken en regioleren. Vaak levert het een win-win-situatie op.

Regioleren

Bij regioleren werken studenten samen in projecten aan een vraag van een opdrachtgever. Deze vraag kan een 'klus' zijn, waar studenten vaardigheden mee kunnen oefenen, of een onderzoeksvraag waar ook de opdrachtgever nog geen antwoord op heeft. In dit laatste voorbeeld is er sprake van innovatie waarbij alle deelnemers leren; de studenten, de opdrachtgever en ook de docenten. Regioleren werkt motiverend voor studenten, kan op alle niveaus en vergroot de kans op een baan. Bij het Clusius College is regioleren vast onderdeel binnen alle mbo-opleidingen.