Studiebijsluiter en toelatingseisen

In- & Outdoor Styling niveau 3

  • BOL
  • Wettelijke naam opleiding: Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
  • Locatie: Hoorn
  • Studiebijsluiter

In- & Outdoor Styling niveau 4

  • BOL
  • Wettelijke naam opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling
  • Locatie: Hoorn
  • Studiebijsluiter

De niveau 3 en niveau 4 opleiding heeft een duur van drie jaar.

Toelatingseisen

Plaatsing volgt op basis van intaketest, intakegesprek, presentatie van eigen werk (beoordeling van het portfolio) en de uitvoering van de creatieve opdracht van de student. Naast schoolresultaten spelen motivatie en creatieve uitingen (portfolio) van de student een grote rol. Hierbij wordt gelet op de veelzijdigheid en originaliteit van het gemaakte werk.

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.