Studiebijsluiter en toelatingseisen

Bloem & Design niveau 2

Bloem & Design niveau 3

Bloem & Design niveau 4

Bloem & Design niveau 4

  • BBL
  • Wettelijke naam opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling
  • Locatie: Alkmaar
  • Toelatingseisen
  • Studiebijsluiter

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 en 4 opleidingen drie jaar. 

Bekijk ook onze algemene toelatingseisen van het mbo.