Studiebijsluiter en toelatingseisen

Bloem & Design niveau 2

Bloem & Design niveau 3

Bloem & Design niveau 4

Bloem & Design niveau 4

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 en 4 opleidingen drie jaar. 

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.