Studiebijsluiter

Bloem & Design niveau 2

 • BOL/BBL 
 • Wettelijke naam opleiding: Medewerker bloem, groen en styling
 • Locatie: Alkmaar
 • Studiebijsluiter

Bloem & Design niveau 3

 • BOL/BBL
 • Wettelijke naam opleiding: Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling
 • Locatie: Alkmaar
 • Studiebijsluiter

Bloem & Design niveau 4

 • BOL
 • Wettelijke naam opleiding: Bedrijfsleider / Ondernemer bloem, groen en styling
 • Locatie: Alkmaar
 • Studiebijsluiter

Bloem & Design niveau 4

 • BBL
 • Wettelijke naam opleiding: Vakexpert bloem, groen en styling
 • Locatie: Alkmaar
 • Studiebijsluiter

De niveau 2 opleiding duurt twee jaar en de niveau 3 en 4 opleidingen drie jaar. 

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.