Studiebijsluiter en toelatingseisen

Veehouderij niveau 3

Veehouderij niveau 4

De niveau 3 en 4 opleidingen duren drie jaar. 

Lees hier hoe we omgaan met de toelating en intake in ons Toelatingsbeleid mbo.