Over het Clusius

Leerlingen en studenten

Het leerlingen- en studentenaantal van het Clusius College is in totaal 5.727. Het aantal leerlingen vmbo is momenteel 3.956. Voor de komende jaren is de verwachting dat het aantal leerlingen in het vmbo tot 2016 nog licht blijft groeien tot ongeveer 4.100.

Het aantal studenten in de beroepsopleidende leerweg (BOL) van het mbo is 1.380 en voor de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) 391. Het Clusius College neemt deel aan de netwerkorganisaties die gekoppeld zijn aan het type onderwijs dat wij aanbieden. Het gaat dan om de VO-raad, de MBO Raad en de AOC Raad

Naam Clusius College

Het Clusius College heeft zijn naam ontleend aan de geleerde Charles de L' Ecluse. Echter zoals alle geleerden uit zijn tijd werd hij bekend onder de verlatijnste versie van zijn naam "Carolus Clusius".

Deze Zuid-Nederlandse plantkundige, studeerde in verschillende Europese steden. Hij heeft onder andere de flora van Spanje (alle bekende planten) en de flora van Oostenrijk geschreven. In 1593 werd hij benoemd tot hoogleraar in de botanie te Leiden. De Universiteitstuin, "de Leidse Hortus Botanicus" heeft door hem internationale status en inhoud verkregen.Hij voerde veel planten in Nederland in, o.a. de paardenkastanje, de plataan, de snijboon, de schorseneer en de jasmijn. Clusius beschreef als eerste de tulp en voerde deze ook in Nederland in.