Internationalisering en diversiteit

Het Clusius College heeft internationalisering en (culturele) diversiteit geïntegreerd in het onderwijs. Dit beleid moet er toe leiden dat internationalisering gezien wordt als onderdeel van het primaire onderwijsproces, waarin studenten en medewerkers kennis en vaardigheden opdoen. Doel is om in de komende jaren te komen van incidentele activiteiten tot een structurele aanpak waarbij onderwijs in een internationale context ingebed wordt in de onderwijsprogramma’s van het Clusius College.

Vmbo

Op het vmbo draagt internationalisering vooral bij aan de oriëntatie op de multiculturele samenleving waarin wij leven. Het doel van internationalisering in het vmbo is het verbreden van de culturele en algemeen maatschappelijke belangstelling en de ontwikkeling van de daaraan gekoppelde competenties van leerlingen.

Mbo

Wat het mbo betreft richt internationalisering zich vooral op internationale beroepspraktijkvorming (ibpv) voor studenten. In 2014 is dit voor alle vestigingen ondergebracht bij de bpv-organisatie voor het mbo. Daarnaast is er veel aandacht voor internationalisering met name bij de opleidingen die opleiden voor internationaal georiënteerde sectoren.

Coördinatie

De coördinatie van de internationalisering is belegd bij de afdeling Kwaliteit & Onderwijs van het Bestuur & Ondersteunende Afdelingen. Stichting Uitwisseling wordt steeds meer betrokken bij de uitvoering van het beleid. Immers de kennis, ervaring en netwerken van de stichting zijn van grote meerwaarde bij de uitvoering van het internationaliseringsbeleid. Voor meer informatie over Stichting Uitwisseling kun je hier naar de website.