Clusius College en het coronavirus

Maatregelen m.i.v. maandag 29 november 2021

Wij houden ons aan de richtlijnen zoals die door de Rijksoverheid worden aangegeven. Bij het opvolgen van de richtlijnen maken we een zorgvuldige afweging. Onze afweging is steeds of wij, met inachtneming van de richtlijnen, de lessen nog goed en veilig kunnen geven. We zijn erop gericht om fysiek onderwijs zo lang mogelijk te blijven aanbieden en het sluiten van een vestiging, vanwege een teveel aan besmettingen, te voorkomen.
 
Belangrijke websites waarop de algemene richtlijnen zijn te vinden:

Richtlijnen binnen het Clusius College

Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste richtlijnen binnen onze scholen. Daarnaast is veel maatwerk nodig. Specifieke (vestiging)omstandigheden en situaties vragen veelal om maatwerkoplossingen.

Heeft u een vraag over de manier waarop het Clusius College omgaat met de richtlijnen, stel deze dan bij corona@clusius.nl

Hygiënemaatregelen zijn en blijven heel belangrijk

De geldende hygiënemaatregelen op school zijn belangrijk. Dus vaak handen wassen, geen handen schudden en hoesten en niezen in de elleboog.

Invoering mondkapjesplicht

In het mbo gold deze richtlijn al. En vanaf maandag 29 november 2021 geldt dit ook binnen het vmbo. Alle leerlingen, studenten en docenten moeten weer een mondkapje dragen als zij zich binnen de schoolgebouwen van het Clusius College verplaatsen. Zittend mag het mondkapje af.

1,5 meterregel voor docenten

Docenten onderling moeten 1,5 meter afstand van elkaar houden. Het kan zijn dat (individuele) docenten verzoeken dat ook leerlingen en studenten 1,5 meter afstand van hen houden. We gaan ervan uit dat leerlingen en studenten dit verzoek respecteren.

Bij klachten thuisblijven en testen bij de GGD

Iedereen die corona gerelateerde klachten heeft blijft thuis en laat zich testen bij de GGD. Bij een positieve test blijft je thuis in quarantaine en kom je pas weer naar school in overleg met de GGD.

Coronabesmetting huisgenoot

Bij een coronabesmetting van een huisgenoot, of een ander nauw contact, gaat iedereen binnen het gezin in quarantaine, ook al ben je gevaccineerd. Deze quarantaine duurt minimaal 5 dagen en kan na een negatieve testuitslag van de GGD worden afgesloten.

Contact met school is essentieel

Wij verzoeken studenten en ouders van leerlingen ons direct op de hoogte te brengen over een mogelijke coronabesmetting en/of positieve testuitslag binnen het gezin / de thuissituatie. Weer naar school na corona of quarantaine? Meld je eerst bij je mentor!

Zelftesten

Alle medewerkers, leerlingen en studenten krijgen het advies om zichzelf 2 keer per week te testen met een zelftest. Dit advies gaat gelden voor iedereen, dus ook voor gevaccineerden. Een zelftest is preventief, geschikt als iemand geen klachten heeft. Want iedereen die klachten heeft laat zich testen bij de GGD.

  • Voor iedere vmbo-leerling zijn op school zelftesten beschikbaar die zij meer naar huis kunnen nemen om daar zelf af te nemen.
  • Studenten van het mbo kunnen zelftesten gratis aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl, dan worden deze thuis gestuurd.

Beroepspraktijkvorming (bpv) in het mbo

Beroepspraktijkvorming kan doorgaan tenzij het leerbedrijf anders aangeeft. Studenten moeten zich wel houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM en die van de sector waarin de student werkzaam is of stageloopt.