Algemene maatregelen

Clusius College en het Coronavirus:

Lessen op school vervallen, onderwijs gaat door!

Algemene maatregelen

Hoe volgt het Clusius College de actuele ontwikkelingen?

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen op de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden verder nauw contact met onze studenten die in het buitenland stage lopen, de gemeentes en de regionale GGD. Ook houden we de instructies vanuit het Kabinet nauwlettend in de gaten en volgen die op.

Belangrijke websites:

Maatregelen met betrekking tot ons vmbo onderwijs

Onderwijs en examens vmbo

Gaan alle lessen nog wel door?

Van 16 maart tot en met 28 april 2020 worden er geen reguliere lessen meer gegeven op de vestigingen van het Clusius College om rechtstreeks contact zoveel mogelijk te beperken.

 • Het onderwijs gaat wel zoveel mogelijk door in een andere vorm. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en online lessen.
 • Blijf je clusius mail en mijn.clusius goed in de gaten houden!

Gaan alle (school) examens nog wel door?

Update: Dinsdag 24 maart is bekend geworden dat de centrale examens voor het vmbo dit jaar niet doorgaan. De schoolexamens die nog moesten worden afgenomen gaan vooralsnog wel door. Wanneer en hoe de schoolexamens plaatsvinden wordt nu per vak bekeken.

 • Het centraal examen voor het vmbo komt dit schooljaar te vervallen.
 • Leerlingen kunnen op basis van de resultaten van hun schoolexamens het diploma behalen.
 • Scholen krijgen langer de tijd om het schoolexamen goed en veilig te organiseren en af te sluiten.
 • In overleg met het vervolgonderwijs wordt gekeken hoe de studenten die dit jaar instromen, binnen de huidige omstandigheden, zo goed mogelijk kunnen worden voorbereid op hun vervolgopleiding.
 • Er volgt zo spoedig mogelijk informatie over de nieuwe zak-slaagreling en de herkansingen.
Kijk voor meer informatie: rijksoverheid.nl

Zijn de gebouwen van Clusius College nog open?

 • De vestigingen van het Clusius College blijven geopend voor medewerkers. Eventueel ook voor leerlingen (vmbo onderbouw) van ouders in ‘vitale beroepen’.
 • Het betreft een beperkte openstelling.

Gaan de stages in het vmbo nog door?

 • Alle stages vmbo voor dit jaar zijn of worden geannuleerd.

Ik, ouder, heb een zogenaamd ‘vitaal beroep’. Kan het Clusius College voor (gedeeltelijke) opvang voor mijn kind zorgen?

 • Als uw beroep staat op de ‘vitale beroepenlijst’ kan het Clusius College wat betekenen in opvang op school van uw (vmbo onderbouw) leerling. Neem hiervoor contact op met de vestigingsdirectie van uw kind.
Maatregelen met betrekking tot ons mbo onderwijs

Onderwijs, bpv en examens mbo

Gaan alle lessen in het mbo nog wel door?

 • Van 16 maart tot en met 28 april 2020 worden er geen reguliere lessen meer gegeven op de vestigingen van het Clusius College.
 • Het onderwijs gaat wel zoveel mogelijk door in een andere vorm. Denk hierbij aan huiswerkopdrachten en online lessen.
 • Je wordt hierover geïnformeerd. Houd hiervoor je Clusius mail en mijn.clusius in de gaten.

Gaan alle mbo examens nog wel door?

Update: Nee, t/m 6 april vinden er geen fysieke examens plaats.

 • In overleg met de mbo-raad en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft het Clusius College besloten om met ingang van woensdag 25 maart alle fysieke examens uit te stellen. Dit besluit geldt in ieder geval tot en met 6 april 2020. Indien je onlangs een uitnodiging hebt ontvangen voor een fysiek examen, kun je deze als niet verzonden beschouwen.
 • Met fysieke examens bedoelen we examens waarbij je op school aanwezig bent. Examens die op afstand plaats kunnen vinden, gaan door. Denk hierbij aan praktijkexamens op locatie, digitale examens of mondelinge examens via Teams.
 • Examens in de beroepspraktijk gaan door mits er aan de richtlijnen van het RIVM kan worden voldaan, dit zal per situatie worden besproken.
 • De komende weken wordt per opleiding bekeken hoe we de fysieke examens toch kunnen organiseren en afnemen na 6 april of op het moment dat we studenten weer mogen ontvangen. Natuurlijk houden we ons daarbij aan de richtlijnen van het RIVM. Je ontvangt informatie zodra er meer bekend is.

Ik heb een mondeling examens (spreken/gesprekken voeren), moet ik daarvoor naar school komen?

 • De mogelijkheid bestaat om het examens digitaal (via Skype of Teams) af te nemen

Ik zou een beroepsgericht examen bij mijn bpv-bedrijf afleggen. I.v.m. Corona is mijn bpv gestopt. Hoe kan ik toch examen doen?

 • Per examen kijken we naar een maatwerkoplossing en dit wordt met je afgestemd.

Ik zou een beroepsgericht examen op mijn bpv-bedrijf afleggen, maar de assessor is niet meer welkom op het bedrijf. Hoe kan ik toch examen doen?

 • Per examen kijken we naar een maatwerkoplossing en dit wordt met je afgestemd.

Ik moet binnenkort een (keuzedeel)examen afleggen, maar zit niet in een diplomaklas. Gaat mijn examen aankomende weken door?

 • Nee, tot nader order gaan deze examen voor studenten die niet in een diplomaklas zitten niet door. Deze examens zullen op een later moment worden ingepland.

Zijn de gebouwen van Clusius College nog open voor mbo studenten?

 • Nee, de vestigingen van het Clusius College blijven wel geopend voor medewerkers.
 • Het personeel van de mbo vestigingen zullen de dieren op de school verzorgen. 

Gaat de bpv in Nederland nog door?

 • Ja, deze mag doorgaan. Dit zolang studenten welkom zijn op hun stagebedrijf en de student en de ouders zich daarin kunnen vinden.
 • Indien de student of het bedrijf twijfelt of het wel veilig of realistisch is om de bpv voort te zetten wordt gevraagd contact op te nemen met de bpv begeleider.
 • Er wordt per opleiding gekeken wat de mogelijkheden zijn. Dit betekent dat er verschillen per opleiding zijn. Daar waar de bpv gestopt is zorgt het onderwijsteam voor aanvullende opdrachten.
 • De studenten en bpv bedrijven zijn hier inmiddels uitgebreid over geïnformeerd. Heb je niets ontvangen? Neem dan contact op met je bpv-begeleider.

Wat betekent het afbreken van de bpv voor mijn studievoortgang?

 • Dat verschilt per situatie. Daar gaan we naar kijken als de Coronacrisis voorbij is.
 • Als de vestigingen weer geopend zijn, zal er per student gekeken worden wat er moet gebeuren en zal er gezocht worden naar maatwerkoplossingen.

Buitenland (reizen, bpv & excursies); Kunnen studenten en medewerkers hun reisplannen vanuit Clusius College laten doorgaan?

 • Alle studiereizen en buitenlandse stages zijn voor dit schooljaar verder afgelast. 
 • Ook de internationale stages van mbo studenten gaan voorlopig niet door. Voor de internationale stage die gepland staan voor periode 1 van schooljaar 2020 – 2021 gelden tevens restricties. Deze zullen worden uitgesteld of afgelast.

Houdt Clusius College contact met studenten die nu hun ibpv doen in het buitenland?

 • Er is met alle studenten die nu in het buitenland zijn regelmatig contact. Vaak ook met het bedrijf waar zij stage lopen.
 • De nadrukkelijke voorkeur is dat de student terugkeert naar huis. Per student wordt gekeken wat de meest verstandige optie is en wat de terugreis opties zijn.

Ik wil mij graag opgeven voor een mbo opleiding bij het Clusius College. Kan dit nog steeds?

 • Studenten kunnen zich nog steeds aanmelden voor een opleiding via deze website. Iedereen die na de zomer wil starten met een mbo-opleiding, moet zich normaliter uiterlijk voor 1 april aanmelden voor de opleiding naar keuze. Dit om toelatingsrecht te hebben. Deze datum is vooralsnog uitgesteld tot 1 mei 2020.

Ik heb me opgegeven voor het mbo Clusius College en er staat een intake gepland. Gaat deze nog wel door?

 • De intake van nieuwe studenten op school gaat tot en met 6 april niet door. We zullen zoveel mogelijk proberen telefonisch een intake met de (toekomstige) studenten te organiseren.
 • Er wordt hiervoor contact met je opgenomen.
Vragen?

Actuele ontwikkelingen

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

 •  Het Clusius College tracht deze pagina zo goed mogelijk up to date te houden.
 • Je kunt je vraag ook stellen via  Corona@Clusius.nl (als je dat doet graag erbij vermelden op welke Clusius vestiging onderwijs gevolgd wordt).
 • Wij hebben verschillende signalen gekregen dat ouders/verzorgers geen mail hebben ontvangen over de sluiting en het op afstand onderwijs aanbieden. Indien u een mail mogelijk niet hebt ontvangen, wilt u dan uw spambox/ongewenste mail controleren? Wellicht staan de mails daarin.

Besmetting

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen:

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd afstand van mensen
 • Vermijd sociale bijeenkomsten

Volg de actuele richtlijnen van het RIVM als je gezondheidsklachten hebt. Deze zijn te vinden in de Vragen en Antwoorden van het RIVM. 

Blijf je thuis vanwege ziekteverschijnselen die passen bij de richtlijnen van het RIVM, meld je dan ziek. 

Volg als medewerker het normale ziekteprotocol.