Algemene maatregelen

Clusius College en het Coronavirus:

Algemene maatregelen

Hoe volgt het Clusius College de actuele ontwikkelingen?

Dit doen wij door de berichtgeving te volgen op de websites van het RIVM en Buitenlandse Zaken. We onderhouden verder nauw contact met de regionale GGD. Ook houden we de instructies vanuit het Kabinet nauwlettend in de gaten en volgen die op.

Belangrijke websites:

Volgt het Clusius College de richtlijnen van het RIVM?

Het Clusius College volgt de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Op één onderdeel zal het Clusius College afwijken van de richtlijnen:

 • Mbo: Bij het mbo vervalt de landelijke 1,5-meterafstandsnorm per 30 augustus tussen de student en medewerker/docent van de school. Omdat wij in onze mbo vestigingen ook vmbo leerlingen hebben – en daar de 1,5-meterafstandsnorm met docenten blijft bestaan- kiest het Clusius College ervoor om ook in het mbo na 30 augustus de 1,5-meterafstandsnorm met de docenten en medewerkers te handhaven. In ieder geval tot 20 september. De 1,5-meterafstamdsnorm voor studenten onderling vervalt wel na 30 augustus.

Welke hygiënemaatregelen hanteert het Clusius College?

 • Bij het Clusius College houden we ons aan de algemene hygiënemaatregelen zoals die door het RIVM worden geadviseerd.
 • Geen handen schudden, handen vaak wassen (> 20 sec), hoesten/niezen in elleboog en niet aan het gezicht zitten.
 • Docenten, leerlingen en studenten moeten een mondkapje dragen als zij zich binnen de schoolgebouwen verplaatsen. Zittend mag het mondkapje af. 
 • Bij binnenkomst school en lokaal desinfecteren leerlingen en docenten hun handen.
 • Docenten maken hun eigen tafel schoon bij binnenkomst en verlaten van het lokaal.
 • School wordt intensief schoongemaakt met nadruk op contactpunten en toiletbediening.
 • Lokalen worden tussen de lessen door extra geventileerd door ramen open te zetten en voor wat betreft de ventilatiesystemen binnen onze gebouwen nemen we de adviezen van het RIVM in acht.

Gebruik van zelftesten bij het Clusius College 

We adviseren leerlingen, studenten en docenten om twee keer per week een zelftest te doen. Ook zonder klachten kun je het virus bij je dragen.

Voor iedere vmbo-leerling zijn hiervoor op school zelftesten beschikbaar die zij meer naar huis kunnen nemen om daar zelf af te nemen.

Studenten van het mbo kunnen zelftesten gratis aanvragen via www.zelftestonderwijs.nl, dan worden deze thuis gestuurd.

Het gebruiken van een zelftest is geheel vrijwillig, zowel voor medewerkers, studenten als leerlingen.

Wanneer moet een leerling of student thuisblijven bij klachten?

Als een leerling of student corona-gerelateerde klachten heeft, zoals verkoudheid, hoesten of koorts, dan blijft de leerling of student thuis en laat zich testen. Pas na een negatieve coronatest kan de leerling of student weer naar school.

Dit geldt ook als hij/zij volledig gevaccineerd is.

Weer naar school na corona of quarantaine? Meld je eerst bij je mentor.

Leerlingen of studenten die na een coronabesmetting of quarantaine (in afstemming met de GGD) weer naar school mogen, moeten voordat ze weer op school komen eerst even contact opnemen met hun mentor. Daarna zijn ze weer welkom op school. 

Moeten alle leerlingen en studenten binnen het Clusius College een mondkapje dragen?

Ja, net als de medewerkers van het Clusius College moeten alle leerlingen en studenten binnen de school in alle loopruimtes een mondkapje dragen. Zodra leerlingen en studenten gaan zitten in de les of de aula kan het mondkapje af. 

Het kan zijn dat school je vraagt om voor bepaalde activiteiten/lessen een mondkapje te dragen. We gaan er dan vanuit dat de leerlingen en studenten aan dit verzoek voldoen.

Er kunnen echter wel uitzonderingen gemaakt worden voor mensen die vanwege hun beperking of ziekte geen mondkapje kunnen dragen. Het kan dan zowel om zichtbare, als onzichtbare beperkingen of ziektes gaan. Als leerlingen of studenten van mening zijn dat ze onder deze uitzondering vallen, kunnen zij contact opnemen met de vestigingsdirectie. Met elkaar worden de mogelijkheden besproken en evt. afspraken gemaakt. Het Clusius volgt ook hierin de richtlijnen van de Rijksoverheid.

Hoe gaat het Clusius College om met vaccinatiebewijzen?

Het is altijd vrijwillig om een vaccinatiebewijs te laten zien of niet. Als Clusius College zullen we niet vragen naar vaccinatiebewijzen. We gaan ook niet registreren wie een vaccinatiebewijs heeft of niet. We weigeren niet-gevaccineerden niet aan de deur van de school.

Er bestaat wel een mogelijkheid dat tijdens excursies of bij BPV-bedrijven (studenten) wel gevraagd zal worden om een vaccinatiebewijs te tonen.

Komen er vaccinatiebussen bij het Clusius College en komt de GGD vaccinatievoorlichting geven?

Als Clusius College laten wij geen vaccinatiebussen toe op ons schoolterrein. Ook bieden wij geen vaccinatievoorlichting op onze scholen via de GGD.

Maatregelen met betrekking tot ons vmbo onderwijs

Onderwijs op het vmbo per 23 augustus 2021

Hoe bieden wij op het vmbo onderwijs aan

 • Leerlingen onderling hoeven geen 1,5 meter afstand te houden.
 • De 1,5-meterafstandsregel tussen leerlingen en docenten blijft wel bestaan. Docenten (en alle andere volwassenen op school) moeten 1,5 meter afstand tot elkaar en tot leerlingen houden.
 • De mondkapjesplicht blijft in het schoolgebouw bestaan. Zittend in de les mag het mondkapje af.
 • De hygiëneregels en het thuisblijven bij klachten blijft ook gewoon gelden.
 • We bieden de leerlingen zelftesten aan die zij kunnen afhalen en vrijwillig, thuis kunnen gebruiken.

Hoe verlopen de praktijklessen als de docent 1,5 meter afstand moet houden?

 • Bij lesonderdelen of instructies waarbij de 1,5 meter afstand door de docent niet mogelijk is, mag hiervan (kortdurend) worden afgeweken. Dat is zeker zo als de veiligheid van de leerling in het geding is. Na het lesonderdeel, betreffende instructie of veiligheidsingreep geldt de 1,5 meter weer.

Wat gebeurt er als een leerling in een klas besmet blijkt te zijn met corona?

Als een leerling in een klas besmet blijkt te zijn met corona zullen wij de gehele klas afstandsonderwijs gaan aanbieden. Hierin maken wij geen onderscheid tussen leerlingen die wel of niet gevaccineerd zijn. Het afstandsonderwijs zal minimaal 5 dagen gegeven worden vanaf de laatste dag dat de besmette leerling op school was. Tevens zullen we adviseren dat de leerlingen zich laten testen en goed in de gaten houden of er corona-gerelateerde klachten ontstaan.

Wanneer mag een leerling (na een besmetting in de klas) weer naar school?

Het moment waarop een leerling na een besmetting in zijn/haar klas weer naar school mag komen is afhankelijk van of de leerling zich wel of niet laat testen:

 • Wij verzoeken alle leerlingen uit de betreffende klas op de vijfde dag nadat de besmette leerling op school is geweest een pcr-test bij de GGD te doen. Ook leerlingen die volledig gevaccineerd zijn, vragen we zich te laten testen.
 • Leerlingen die zich laten testen en negatief getest zijn mogen op de zevende dag nadat de besmette leerling op school is geweest weer naar school.
 • Leerlingen die zich niet laten testen met een PCR-test bij de GGD zijn, mits ze geen klachten hebben, na 10 dagen nadat de besmette leerling op school is geweest weer welkom op school.

Gaan de stages in het vmbo weer door?

 • Stages in het vmbo kunnen doorgaan. Wel moeten de richtlijnen van het RIVM en van de sector waarin de leerling stage gaat doen, worden nageleefd door de leerling en de stageorganisatie.
 • Voordat een stage van start gaat, is er goed overleg met de leerling en de ouders/verzorgers en het stagebedrijf.

Zijn bezoekers welkom op school, bijvoorbeeld voor oudergesprekken?

 • We proberen afspraken zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Ook eventuele oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Indien een bezoek toch de voorkeur heeft, kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met de vestigingsdirectie.
 • Van iedere bezoeker leggen we de contactgegevens (e-mailadres en/of 06 nummer) vast.
Maatregelen met betrekking tot ons mbo onderwijs

Onderwijs op het mbo per 23 augustus 2021

Hoe bieden wij op het mbo onderwijs aan

 • Op het mbo geven we zoveel mogelijk fysieke lessen op school. Er is onvoldoende capaciteit in de school om alle lessen op school aan te bieden. Een gedeelte van de lessen is daarom digitaal en zal dat blijven zolang er 1,5 meter afstand gehouden moet worden.
 • De mondkapjesplicht blijft in het schoolgebouw bestaan. Zittend in de les mag het mondkapje af.
 • We adviseren studenten om 2x per week aan zelftest te gebruiken. Studenten kunnen deze zelftesten zelf aanvragen bij www.zelftestonderwijs.nl en deze worden thuis gestuurd.

Moeten studenten 1,5 meter afstand houden?

 • Ja, tot 30 augustus 2021 moeten mbo-studenten moeten 1,5 meter afstand tot elkaar houden. Ook moeten zij 1,5 meter afstand tot de docenten en andere volwassenen in de school houden.
 • Na 30 augustus 2021 hoeven studenten onderling geen 1,5 meter meer te hanteren. Studenten moeten dan nog wel 1,5 meter afstand houden tot de docent en andere medewerkers van het Clusius College. In ieder geval tot 20 september 2021.

Wat is de maximale groepsgrootte in het mbo?

 • In het mbo geldt de richtlijn van een maximale groepsgrootte van maximaal 75 (zittende)studenten (exclusief docenten en begeleiders).
 • De kantines van onze mbo opleidingen zullen dusdanig ingericht worden dat er maximaal 75 zitplaatsen zijn.
 • De lessen en colleges bij het Clusius College vinden nooit in grote groepen plaats. Daarvoor hoeven de lokalen of collegezalen niet anders ingericht te worden.

Wat gebeurt er als er een student in een klas besmet blijkt te zijn met corona?

Als een student in een klas besmet blijkt te zijn met corona zullen wij de gehele klas afstandsonderwijs gaan aanbieden. Hierin maken wij geen onderscheid tussen studenten die wel of niet gevaccineerd zijn. Het afstandsonderwijs zal minimaal 5 dagen gegeven worden vanaf de laatste dag dat de besmette student op school was. Tevens zullen we adviseren dat de studenten zich laten testen en goed in de gaten te houden of er corona-gerelateerde klachten ontstaan.

Wanneer mag een student (na een besmetting in de klas) weer naar school?

Het moment waarop een student na een besmetting in zijn/haar klas weer naar school mag komen is afhankelijk van of de student zich wel of niet laat testen:

 • Wij verzoeken alle studenten uit de betreffende klas op de vijfde dag nadat de besmette student op school is geweest een pcr-test bij de GGD te doen. Ook studenten die volledig gevaccineerd zijn, vragen we zich te laten testen.
 • Studenten die zich laten testen en negatief getest zijn mogen op de zevende dag nadat de besmette student op school is geweest weer naar school.
 • Studenten die zich niet laten testen met een PCR-test bij de GGD zijn, mits ze geen klachten hebben, na 10 dagen nadat de besmette student op school is geweest weer welkom op school.

Gaat de beroepspraktijkvorming (stage) in het mbo door?

 • Ja, de stages gaan gewoon door. Tenzij het leerbedrijf anders aangeeft. Studenten moeten zich wel houden aan de algemene richtlijnen van het RIVM en die van de sector waarin de student werkzaam is of stageloopt.
 • Vanwege de 1,5 meterregel kan het zijn dat er minder stageplaatsen beschikbaar zijn waardoor er minder stagedagen ingepland worden dan gebruikelijk.
 • De bpv-begeleiders zullen de studenten voorlichten over de manier waarop de stages in de diverse opleidingen ingevuld worden.

Zijn bezoekers welkom op school, bijvoorbeeld voor oudergesprekken?

 • We proberen afspraken zoveel mogelijk digitaal te laten verlopen. Ook eventuele oudergesprekken vinden zoveel mogelijk digitaal plaats.
 • Indien een bezoek toch de voorkeur heeft, kunnen hiervoor afspraken gemaakt worden met de vestigingsdirectie.
 • Van iedere bezoeker leggen we de contactgegevens (e-mailadres en/of 06 nummer) vast.
Vragen?

Actuele ontwikkelingen

Hoe word ik geïnformeerd over belangrijke wijzigingen?

 •  Het Clusius College tracht deze pagina zo goed mogelijk up to date te houden.
 • Je kunt je vraag ook stellen via  Corona@Clusius.nl (als je dat doet graag erbij vermelden op welke Clusius vestiging onderwijs gevolgd wordt).

Besmetting

Wat kan ik zelf doen om besmetting te voorkomen?

De belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen:

 • Was je handen regelmatig (hoe je dat juist doet check je hier)
 • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes
 • Schud geen handen
 • Houd afstand van mensen
 • Vermijd sociale bijeenkomsten

Volg de actuele richtlijnen van het RIVM als je gezondheidsklachten hebt. Deze zijn te vinden in de Vragen en Antwoorden van het RIVM. 

Blijf je thuis vanwege ziekteverschijnselen die passen bij de richtlijnen van het RIVM, meld je dan ziek. 

Volg als medewerker het normale ziekteprotocol.