Clusius Lab, meetingpoint voor de sector tuinbouw en uitgangsmaterialen.

Inleiding CIV T&U

Het CIV T&U (Centrum voor Innovatief Vakmanschap Tuinbouw en Uitgangsmaterialen) is een slimme verbinding tussen onderwijsinstellingen en bedrijven om innovatieve vaklui af te leveren. Het is een samenspel tussen regionaal opererende organisaties met een landelijke afstemming en een uitwerking van de Human Capital Agenda Tuinbouw & Uitgangsmaterialen die in december 2011 is ondertekend. In elke regio waarin het CIV T&U actief is, ontstaan meetingpoints waar het bedrijfsleven en het onderwijs samenwerkt aan betekenisvolle opleidingen, afgestemd op de nationale en internationale praktijk. In deze samenwerking zal de ontwikkeling van beroepscompetenties dicht bij bedrijven (dus “in optima forma”) mogelijk worden gemaakt. Het CIV T&U levert daar een belangrijke bijdrage aan de benodigde content en manieren om tot goede meetingpoints te komen.

Partners Clusius Lab Hoorn

De uitvoering van het meetingpoint Clusius Lab vindt plaats op de Clusius vestiging Hoorn. Verbindingsofficier Nancy Boterblom (n.boterblom@clusius.nl mob 06 53 55 4020) legt daar contact met overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Het Clusius Lab is als kennisfaciliteit belast met onderzoek en onderwijs. Enerzijds is er het reguliere onderwijs, anderzijds is er cursorisch onderwijs. En is er toegepast onderzoek waarbij onderzoeksopdrachten door het bedrijfsleven worden verstrekt. Hierbij vindt er begeleiding plaats vanuit de proeftuin Zwaagdijk, Aeres Hogeschool of vanuit de Amsterdam Green Campus.

Clusius Lab heeft daarnaast de taak om de agribusiness in Noord-Holland te presenteren en waar mogelijk te ontzorgen. Het dient als marketing instrument om vooral jongeren een positief beeld van de agribusiness voor te schotelen.

Nauwe banden

Het Clusius Lab richt zich op de medewerking van de Seed Valley en kring van toeleverende bedrijven. De zaadveredelingssector en toeleveranciers zullen als vaste partners een constante waarde leveren aan de inhoudelijke programma's. Grotendeels zal dit plaatsvinden in de samenwerking in CIV T&U, en deels zal het zijn uit de reguliere onderwijsactiviteiten.
Vaste partners zijn de GreenportNHN, Seed Valley, Aeres Hogeschool en diverse bedrijven (o.a. Polytechniek, Botman Hydroponics, Youmanitas, AgroCare, Kesgro en Barendse DC).

De provincie en de gemeenten Hoorn, Enkhuizen en Hollands Kroon, zijn als partner betrokken bij het Clusius Lab. Zij zetten de kennisfaciliteit in als instrument om de regionale agribusiness duurzaam te verankeren.